Ušteda vremena kod uvoza podataka

‘Nadogradnja sistema rađena je tokom popisa, a dobra tehnička priprema omogućila je promenu softverskog rešenja bez zastoja u radu. Najvažnije je bilo da se sačuvaju do tada prikupljeni podaci i prenesu u novi sistem.’

Dragan Radenović, Property Manager

Alpha banka jedna je od vodećih bankarskih grupacija Jugoistočne Europe (Grčka, Srbija, Cipar, Rumunjska i Albanija). Na tržištu Republike Srbije posluje od 2002. godine, a privatizacijom Jubanke A.D. Beograd, 2005. godine, pozicionirala se u sam vrh srpske bankarske elite. Alpha banka zapošljava preko 1500 ljudi, u 80 poslovnica širom Srbije, a sa Špica Centrom sarađuje dugi niz godina. Nakon iskustva s rešenjem APOS za automatizaciju popisa osnovnih sredstava, koje je u potpunosti zadovoljavalo dotadašnje potrebe, Alpha banka se odlučila za migraciju na sistem FRONTMAN ASSETS, modernije rešenje, s mnogo više neophodnih i korisnih funkcionalnosti.

Više o saradnji Alpha banke i Špice čitajte u studiji slučaja >>> 

Za više informacija o sistemu za praćenje osnovnih sredstava ugovorite sastanak i sa zadovoljstvom ćemo naći optimalno rešenje za vas.

SHARE