5 IoT področij, ki jih trgovci že vključujejo v svoje poslovne modele

  1. Predvidljivost vzdrževanja opreme se uporablja za upravljanje energije, predvidevanje okvar opreme ali zaznavanje drugih vsebin. Takšen model pride najbolj do izraza pri kompleksni opremi, kot so na primer hladilne enote. Ko v takšno opremo dodamo napredno senzoriko, imamo možnost predvideti potrebe po servisu ali vzdrževalnih delih, kar posledično prinaša prihranke pri porabi energije ter zmanjšanje možnosti okvare živil zaradi nihanja temperature.

2. Učinkovito oskrbovanje trgovin je eden od ključnih ciljev napredne logistike in IoT pride tukaj v poštev pri vzdrževanju voznega parka ter optimizaciji poti. Vemo da veliko trgovcev že uporablja GPS za sledenje in nadzor vozil, z novimi algoritmi in rešitvami pa imamo možnost doseči tudi bolj natančne podatke o bližini blaga določeni trgovini.

  1. Ko izhaja logistika pri vodenju procesov iz povpraševanja kupcev v trgovini, se pogovarja predvsem o hitrih spremembah, ki jih klasična ureditev zalog v skladišču težko dohaja. Manjka predvsem zmožnost dinamike prostora, kakršna je dinamika kupcev pri nakupnih odločitvah, ki so večinoma vezane na nove produkte ali akcijske cene. Odprejo se stare nove težnje po avtomatiziranih tehnoloških rešitvah, ki so danes z jasnimi koncepti veliko bolj dostopne in uporabne. IoT nam lahko pomaga pri prepoznavi prodajnih priložnosti v realnem času in beleženju zamujenih prodaj. RFID je že dobro preizkušen del IoT zgodbe in ga lahko uporabljamo za upravljanje zalog ali lastne opreme ter izpilimo kakovost naših storitev. Trenutno so tipični distribucijski centri organizirani na podlagi fiksnih hodnikov in polic. Centri prihodnosti bodo osnovani na odprtem prostoru, kjer se avtomatizirane transportne enote samostojno organizirajo glede na zahteve v realnem času.

  1. Povezani potrošniki imajo vedno večji vpliv na razvoj in organizacijo trgovin. Večina trgovcev se zaveda, da imajo kupci vsak trenutek možnost primerjati cene na policah s tistimi na spletu, tudi konkurence. Redki pa imajo na voljo tudi zalogo. Predstavljajte si, da bi v vsakem trenutku pripravili za kupca najboljšo cenovno ponudbo ali ponudili dodatne storitve na podlagi kupčeve lokacije v trgovini. Do sedaj je bilo akceptirano kot normalno, da se pošilja masovne promocijske materiale potrošnikom s pričakovanjem, da se jih bo zadovoljivo število odločilo za nakup ali vsaj obiskalo trgovino. Zgodba IoT nam prinaša možnosti razumeti kontekst potrošnika (recimo čas in lokacijo obiska) in mu pomagati pri nakupih oziroma v trgovini nastopati proaktivno. Recimo da manjka vozičkov na vhodu in sistem samodejno opozori zaposlene na zapolnitev mest ali samodejna sprememba cene artikla s rešitvijo digitalnih cenovk.

5. V pametni trgovini je mogoče enostavno analizirati gibanje potrošnikov in predvideti najpogostejše nakupovalne poti. V preteklosti je bilo potrebno izvajati drage raziskovalne projekte, da bi razumeli vedenje kupcev in analizirali delo zaposlenih. Sedaj za takšne potrebe uporabljamo inteligentno video analitiko ali sledenje preko omrežne povezave WLAN. Tovrstne rešitve omogočajo prikaz časov zadrževanja potrošnikov po lokacijah v trgovini, v realnem času lahko usmerimo prodajalca na pravo mesto, analiziramo gibanje kupcev, da bi bolje optimizirali postavitev trgovine. Informacije v realnem času nam prinašajo tudi priložnost, da implementiramo bogat kanal digitalnega marketinga znotraj trgovin in prožimo različna obvestila preko aplikacije na pametnih napravah potrošnikov.

S hitrim razvojem spletnega nakupovanja, so trgovci zelo zainteresirani za zagotovitev spletnemu nakupovanju podobne uporabniku prijazne izkušnje tudi znotraj trgovine. Želijo si dostop do enako bogatih in interesantnih analitik, kot so jih deležni na spletnih straneh in pri uporabi mobilnih aplikacij. Želja odgovornih za razvoj maloprodaje je predvsem imeti čim širši pogled na možnosti pri oblikovanju uporabniških izkušenj in zajeti čim bolj natančne informacije, kako si želijo potrošniki nakupovati. Diferenciacija z IoT bo prišla predvsem z zmožnostjo trgovcev po zaznavi, razumevanju in ukrepanju na podlagi analitično pridobljenih big data informacij. Niso pomembne same zase tehnologije, naprave in IoT komunikacija. Za koriščenje prednost zgoraj naštetih področij se morajo trgovci pri IoT aplikacijah osredotočiti predvsem na tiste, ki boljše služijo kupcem in dodajajo novo vrednost v vaše trgovine.

SHARE
Karel Stanovnik is responsible for the time and attendance solutions at Spica. In his work, he combines expertise and business benefits for companies. He is passionate about optimizing business processes and their effectiveness. Karel is recognized for his excellent customer service, a constant search for improvements and a sharp sense of putting breakthrough technologies into the everyday business of companies.