Zašto Excel nije pogodan za popis?

Niko ne može da ospori da je Excel u današnje vreme najpopulariniji program za tabelarne prikaze i analizu podataka (kako danas tako i u poslednjih 20 godina). Iako nije prvi, njegova dostupnost i ime ga čine sinonimom za baze podataka. Takođe, to što je poznat dopušta mu širenje na druga područja.

Za primer uzmite skedžuliranje: jednostavno napravite svoju tabelu datuma, zaposlenih, zadataka i sačuvajte. Malo ljudi u vašoj kompaniji bi smelo da ima pristup tim podacima, možda niko drugi do vas samih, i nije nužno da su ti podaci dostupni na vašoj mreži. Excel to vrlo jednostavno može podneti.

Prebacimo se na nešto malo složenije kao što je popis. Ako vaša kompanija poseduje ograničenu količinu osnovnih sredstava, Excel je možda upravo ono što vam je potrebno. Ali, šta se dešava u situaciji kada se vaše poslovanje počne širiti? Excel u tom slučaju nije dovoljan. Čak i najbolji daktilograf na svetu pogreši nakon svakog tristotog unosa.

Spor i neefikasan popis izuzuzetno utiče na zadovoljstvo vaših zaposlenih. Vođenje popisa putem Excela ostavlja prostora za manipulaciju podacima, što je u najmanju ruku loše.

Tako Aleksandra Andrejević iz kompanije Novosti kaže: “Pored toga što je rešenje odlično, najviše mi znači izuzetna saradnja sa kompanijom Špica, posebno kod prilagođavanja programa, jer smo kao novinska kuća, ipak, specifični”!

Koji su to razlozi da se oprostite od Excela?

  1. Postoji mnogo bolji način da potrošite svoje vreme

Šta se dešava kada vaše zalihe traže brže ažuriranje kako bi evidencija bila tačna i kako bi mogla uključiti više stavki? Excel ne može lako ili efikasno da prati takav napredak. Moguće je da ćete se pronaći u situaciji u kojoj ćete nekoliko puta na dan morati proveravati stvarno stanje vaših osnovnih sredstava sa stanjem u vašem Excelu.

2. Koliko su zapravo tačni vaši popisi?

Šta se dešava kada neko jednostavno pogrešno prebroji osnovna sredstva? Događa se, ljudska greška je veoma česta u procesu popisa.

3. Ko može pristupiti i uređivati taj čuveni Excel?

Vaše poverenje i potencijalna moć je u malom broju ljudi. Postoji realna mogućnost da dođe do greške, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što su ljudi pod stresom.

Za više informacija o tome zašto je Excel nije primeren za sprovođenje popisa svakako nas kontaktirajte.

SHARE