Zaposleni u Google-u se ne evidentiraju

Nedavno je pokrenuta rasprava na temu: “Kakav je profil firme u čijem poslovanju se koristi evidencija radnog vremena?” Brzo se došlo do zaključka da je evidencija radnog vremena nepotrebna u firmama dobre i prijatne klime i na kraju da Google (kao jedna od najpristupačnijih kompanija u svetu danas) ne koristi evidenciju radnog vremena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ure

O tome kako Google sa jedne strane brine o “zadovoljstvu” svojih zaposlenih, dok sa druge strane, pažljivo prati njihovu produktivnost, napisao je i objavio Zach Bulygo. Zanimljivi su podaci koji ukazuju na način, na koji su u Google optimizovali radno vreme. Na primer, za vreme dok njihovi zaposleni čekaju, u redu, za hranu, komuniciraju sa svojim kolegama taman dovoljno da ne “izgube živce”.

Još zanimljivije zvuči podatak da se primećuje, zbog vođenja kompanije pomoću podataka, kako su izostanci žena znatno brojniji, u odnosu na izostanke muškaraca. Merama povećanja porodiljskog odsustva, sa 12 nedelja na 5 meseci, ovaj konkretan problem je uspešno rešen.

Takođe, ako u Google-u mogu izmeriti i optimizovati vreme, verovatno znaju i koliko vremena njihovi zaposleni provode koristeći računar, koliko u sobi za opuštanje, druženje i igru, a koliko na “brainstorming”. Šta od svega prethodno navedenog, i u kojoj meri, doprinosi stvaranju kvaliteta Google-u usluga i proizvoda.

Da li, u tom slučaju, ima smisla meriti vreme koje zaposleni provode na radnom mestu? Ako jeste, koliko detaljno voditi evidenciju, u koju svrhu koristiti prikupljene informacije i šta na kraju promeniti?

I u Špici se suočavamo sa takvim pitanjima, što zbog sopstvenih potreba, što zbog pitanja naših klijenata. Najbrži i najosnovniji recept je taj, da se za platu početno meri od vremena dolaska pa do vremena odlaska zaposlenog, i to na način da se ne prouzrokuje dodatna administracija, već da se njen obim smanji. Zatim se beleže vrste poslova, kako bi firma na kraju godine, mogla da proceni koji delovi poslovanja joj donose profit, koji štete kompaniji, a u kojima ima prostora za napredak.

Google još uvijek ostaje reprezentativna kompanija, kada se radi o odnosu poslodavca prema zaposlenima i kvalitetu njihovog učinka. Zato zaista ima smisla da kompanije koje su na njihovom nivou, naslede ovaj pristup radu!