Vizuelno upravljanje skladištem

Preduzeća u potrazi za optimizacijom rada u logistici stalno traže nove koncepte i tehnologije. Jedno od poslednjih velikih poboljšanja na tom području je korišćenje proširene stvarnosti pri radu u skladištu. Pametne naočare zamenjuju korišćenje mobilnog terminala i nadopunjuju upotrebu glasovnog upravljanja skladištem. Rešenje zovemo “Pick-By-Vision”.

Većina skladišta je poslednjih godina, uspešno prešla sa papira na korišćenje mobilnih elektronskih uređaja i na bar kodove. U poslednjih 5 godina, posebno u većim distributivnim centrima, upotrebljava se i glasovno upravljanje. To znači da magacioneri komuniciraju putem slušalica i mikrofona sa računarom. U tom slučaju, magacioner više ne nosi čitač bar koda i obe ruke su mu slobodne za manipulaciju artiklima i slobodne oči kojima kontroliše okolinu i osigurava sigurnost rada.

U poslednjoj generaciji rešenja, uspešno se koristi još jedno ljudsko čulo: vid. Pomoću rešenja “pick-by-vision”, magacioner dobija pametne naočare kroz koje dobija zvučne i vizuelne upute za posao. Budući da zaposleni ima stalni zadatak ispred sebe, može biti još precizniji i može ispunjavati još složenije zadatke.

Korišćenje sve više nosive (wearable) tehnologije, takođe daje proizvođačima nove izazove: Kako će nova tehnologija uticati na zaposlene? Kako će reagovati na pametne naočare? Hoće li uticati na njegov vid i ostala čula? Na sve to je potrebno odgovoriti. Prve pilot primene rešenja pokazuju pozitivnu i korisnu simbiozu tehnologije i ljudi. DHL i neka druga preduzeća u svojim skladištima već pilotno koriste pametne naočare.

U Špici ulažemo u ovo područje. U naš Frontman WMS instalirali smo interfejs za pametne naočare. Sada razvijamo i modul koji će koristiti kameru u naočarama kako bi verifikovali rad magacionera i kako bi se dalje smanjila mogućnost greške pri radu. Trenutni rezultati su optimistični, jer smo sada u mogućnosti da otkrijemo greške u pripremi robe odmah i automatski. Vision, odnosno korišćenje pametnih naočara u skladištima, ima svetlu budućnost. Pogotovo ako pogledamo šta se događa u istraživačkim laboratorijima velikih proizvođača mobilnih uređaja. Google, Samsung i Intel najavljuju izuzetno korisne uređaje.

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/