VISOKI SKOK U OPTIMIZOVANJU LACUNINOG SKLADIŠNOG POSLOVANJA UZ HIGHJUMP WMS

O LACUNI

Lacuna grupa je internacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje razvoj, proizvodnju, doradu, distribuciju, prodaju i promociju radne i zaštitne odeće (PPE) visokog kvaliteta. Više o Lacuni možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici https://www.lacuna.hr/

Radi kontinuiranog širenja poslovanja Lacuna je odlučila da potraži rešenje koje bi im pomoglo optimizovati rad u skladištu.

Kao partnera za implementaciju WMS-a odabrali su Špicu i HighJump Edge, naše globalno rešenje za optimizaciju skladišnog poslovanja.

IZAZOVI MODERNE LOGISTIKE

Jedan od glavnih izazova logistike unutar lanca snabdevanja oduvek je bila povećana potražnja za određenom robom koja se menja brže od vremena potrebnog za njenu nabavku. To je pogotovo izraženo u vreme sezonskih pikova kada se povećava potreba za sezonskom robom, dok se nabavka i transport takve robe odvija znatno sporije. Kako bi se zaštitili od ne isporuke robe distributeri često posežu za povećanjem zaliha, što otežava rad u skladištu. S obzirom na otežan rad konstantno se unapređuju poslovni procesi, a kada su procesi optimalno poređani, dalji napredak moguće je ostvariti jedino uvođenjem WMS sustava.

Kao i većina kompanija u našoj regiji i Lacuna je stigla do tačke gde je bilo potrebno uvesti WMS sistem, kako bi se skratilo potrebno vreme isporuke robe i rešili izazovi koje je imala u dosadašnjem radu kao što su:

 • otežano prikupljanje pojedinih artikala naloga dok kupac čeka na isporuku,
 • dugotrajan proces obuke novih zaposlenih za rad u skladištu,
 • nemogućnost praćenja efikasnosti rada u skladištu,
 • zamena artikla i pogrešne isporuke.

Stavka koju svakako treba uzeti u obzir jeste da povećanje opsega posla i veliki napredak poslovanja rezultira zapošljavanjem novih radnika, a pred njih se postavlja zadatak da u što kraćem roku postanu samostalni u radu. Za nove radnike to znači da što pre moraju naučiti sve pozicije artikala u skladištu.  Ovakvi zadaci stvaraju dodatni izazov i duži period prilagođavanja novih radnika na radnu okolinu. Uz HihgJump WMS, novim radnicima se smanjuje početni stres i omogućuje brža edukacija. Sve ovo rezultira efikasnijim, bržim i zadovoljnim timom.

OPTIMIZICIJA PROCESA U LACUNI UZ HIGHJUMP

Prije samog uvođenja WMS-a detaljno su opisani i dokumentovani svi procesi u skladištu, izrađena je projektna dokumentacija i nakon toga ispravno su označeni regali i druge skladišne pozicije. Za potrebe razmene matičnih podataka, kao i naloga za slaganje i primanje robe, razvijen je interface prema klijentovom HOSTU. Nakon uvođenja WMS-a procesi su optimizovani i prilagođeni trenutnom poslovanju firme, a radnici više ne gube vreme na traženje pojedinih artikala. Nadalje, novi radnici u vrlo kratkom roku postaju maksimalno efikasni. 

Nakon implementacije HighJump-a postignuti su sledeći ciljevi:

 • standardizacija skladišnih i poslovnih procesa,
 • povećanje efikasnosti kod primanja i odlaganja robe u skladišne regale,
 • povećanje brzine prikupljanja i isporuke robe za kupce,
 • povećanje tačnosti, a time i smanjenje broja reklamacija,
 • smanjenje transportnih troškova,
 • praćenje robe po skladišnim lokacijama,
 • smanjenje zavisnosti o ljudskom faktoru,
 • ubrzanje uvođenja novih radnika u rad,
 • ubrzanje procesa popisa osnovnih sredstava,
 • praćenje efikasnosti radnika u skladištu.

ŠTA NUDI HIGHJUMP EDGE? 

Edge pokriva sve moguće zahteve koje jedna firma može imati u logističkom poslovanju preko širokog spektra modula u ponudi.

U konkretnom slučaju, Lacuna je odabrala modul Manage koji je optimalan odabir za njihov opseg poslovanja. Manage modul nudi osnovne funkcionalnosti poputPicking, receiving, counting, stock locator, adjustments, lots/serial tracking, order allocation, wave planning, expiry management, order management i management reporting, koji se mogu nadograditi sa dodatnim funkcionalnostima poput: collect plus, multi-zone, kitting, order consolidation, advanced receiving, cartonization, repackaging, advanced allocation, advance replenishment, advanced lots/serial, returns, EOL workflow, multi location, multi company, basic order entry.

ZAŠTO HIGHJUMP?

ŠPICA je vodeći regionalni proizvođač informatičkih rešenja za poslovne korisnike s više od 25 godina iskustva i 3.500 instaliranih sustava u regiji i šire od čega je više od 400 u Hrvatskoj. Dugogodišnje iskustvo i uspešne implementacije razlog su odabira najefikasnijih rešenja za naše klijente, tako da se ponosimo što smo jedini HighJump partner u regiji. Za implementaciju HighJump WMS-a, koja pokriva sve poslovne procese od ulaza do isporuke robe kupcu, našim konsultantima potrebno je do 60 radnih dana.

HighJump je fleksibilan WMS sistem koji pruža modularnost prilikom instalacije, nudi opsežnu metriku, što uveliko olakšava praćenje produktivnosti tima i omogućava potpunu integraciju s klijentovim ERP sistemom.

 

SHARE
Nikola Dujmešić is a presales consultant. His field of expertise is supply chain management. He has a Logistics Faculty degree which enables him to understand the market from the customer point of view.