Upravljanje osnovnim sredstvima u hotelskom okruženju

S Frontman Assets rešenjem dobili smo na brzini i transparentnosti, jer se tačno vidi ko je, šta, i kada u objektima očitao, a popis možemo raditi na nivou cele firme, koristeći jedan čitač.

Marin Levak, viši saradnik programske podrške

Istraturist je hotelsko preduzeće sa više od 50 godina tradicije u pružanju turističkih usluga u hotelima, apartmanima i kampovima. Prepoznatljivost i uspešnost Istraturista rezultat su višegodišnje usmerenosti ka turizmu visokog kvaliteta. Špicino rešenje popisa osnovnih sredstava uklapalo se u njihov definisani proces rada. Dugogodišnja saradnja sa Špicom, kao i već postojeći sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, razlog su zašto se Istraturist odlučio za naše rešenje.

Za više informacija o tome kako učinkovito upravljati osnovnim sredstvima svakako nas kontaktirajte.

SHARE