Time&Space u maloprodajnom gigantu

Spar se u Sloveniji pojavio 1991. godine gde se zbog međunarodno priznate podrške i konkurentnosti rešenja odlučio na uvođenje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Time&Space. Dobre prakse pri registraciji radnog vremena i kontroli pristupa Spar je preneo i na Hrvatsku, pa u Spar i Hervis poslovnicama preko 2.200 korisnika koristi Time&Space. Kada je 2005. godine Spar uveo SAP sistem s obračunom zarada i kadrovskom administracijom, osim izbegavanja ručnog prekucavanja, želeli su da pridobiju sistem povezan sa SAP-om. Obzirom da se u međuvremenu brzo povećao broj poslovnica želeli su centralizovan sistem.

Sparov dotadašnji sistem Time&Space se nadogradio i povezao sa SAP sistemom, tako da se podaci o registracijama prenose iz Time&Space-a u SAP. U drugom smeru (iz SAP – a u Time&Space) prenose se matični podaci o zaposlenima. Lokalne Time&Space sisteme pojedenih poslovnica nadomestili smo s centralnim sistemom kome je sedište u Ljubljani. Sa te lokacije upravlja se registracionim terminalima u prodavnicama Spar, Interspar i Hervis po svim državama. Po novome zaposleni koriste Time&Space sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u skladištima, upravnim zgradama, pekarama i po prodavnicama po celoj regiji. Podaci se obrađuju u SAP-u, a centralna lokacija je u  Salzburgu. To donosi bolji nadzor nad sistemom i izdrživost prenosa podataka.

Prednosti:

  • SAP integracija
  • Arhitektura rešenja podupire vođenje široke mreže poslovnica
  • Robusno offline i online rešenje
  • Rešenje usmereno međunarodno

»Povezanost sa SAP-om nam je omogućila da nema potrebe zapošljavati ljude u kadrovskoj, iako raste broj zaposlenih. Saradnja sa Špicom je bila veoma dobra. Za vreme cele integracije osiguravali su nam vrhunsku i stručnu podršku. Ključno je i održavanje sistema, jer se upravlja sa mnogo poslovnica i otvaraju se nove.«

Helena Šubelj, Šef kadrovske službe

Među najvećim prednostima je automatizacija prenosa podataka iz Time&Space-a u SAP, gde se potom priprema obračun zarada. Direktna veza takođe omogućava jednostavan obračun dodataka na platu u SAP-u, kao što je rad nedeljom ili rad u smenama. Poboljšalo se i zadovoljstvo zaposlenih koji sada na terminalima imaju informacije o aktuelnom saldu.

Za više informacija o povezanosti SAP-a i Time&Space kontaktirajte nas.

SHARE