Špica Mobile Time

Time&Space na vašem telefonu!

Špica Mobile Time je aplikacija za pametne telefone (Android, iOS) koja omogućava Time&Space korisniku sprovođenje svih ključnih aktivnosti na mobilnom uređaju. Sistemski administrator može jednostavno omogućiti postojećem Time&Space Web korisniku proširenje mogućnosti na mobilni uređaj. Događaji koji zahtevaju brzu reakciju dostupni su uvek i svuda. Inteligentna autentifikacija omogućava pristup do Špica Mobile Time – a na više od jednog uređaja – kako na mobilnom telefonu tako i na tabletu.

Šefovima omogućava:

  • detaljne informacije o prisutnosti i kršenjima u realnom vremenu,
  • brzo odgovaranje na zahteve za odsutnosti,
  • praćenje na mobilnom uređaju potvrđenih i odbijenih zahteva kao i zahteva za odsutnost koji su na čekanju,
  • pristup istoriji registracija zaposlenih, njihovim lokacijama i detaljnim izveštajima
  • grupnu registraciju radnog vremena bez povezivanja sa internetom.

Prednosti za zaposlene:

  • registracija dolazaka, odlazaka i drugih događaja putem mobilnog uređaja,
  • slanje zahteva za odsutnost bilo kada i bilo gde,
  • praćenje potvrđenih i odbijenih zahteva kao i zahteva za odsutnost koji su na čekanju,
  • stanje iskorišćenog i preostalog odsustva,
  • detaljne izveštaje.

Više o aplikaciji možete čitati u našoj brošuri.

SHARE