Softversko rešenje za registraciju učesnika na događajima

Na konferenciji SAP Forum 2017 za prijavu korisnika na samom događanju koristili smo sistem za registraciju kompanije Špica. Putem weba na konferenciju se prijavilo preko 800 učesnika, ali na samu konferenciju došlo je ukupno 634. S obzirom na ovaj veliki broj prijava, kao i činjenicu da je deo učesnika stigao na konferenciju bez prethodne prijave – registracija je prošla bez gužvi i zastoja. Kompanija Špica je spremno dočekala izazove na licu mesta, a najveći izazov je bio što većina učesnika stiže u kratkom vremenskom periodu neposredno pred početak konferencije. U 10 ogodišnjem radu organizacije konferencija iskustvo rada sa kompanijom Špica bilo je na viskom profesionalnom nivou i na obostrano zadovoljstvo.

– Mirjana Badurina, SAP

EventX je sveobuhvatno rešenje namenjeno za registraciju prisutstva na događajima, koje omogućava nadzor nad izdavanjem akreditacija i kontrolom prolaza. Takođe, pruža mogućnost izveštaja o broju učesnika i određene dodatne izveštaje o prisustvu, načinu prijave i tome slično.

Više o rešenju za registraciju učesnika na događajima čitajte u brošuri >>>

Prednosti EventX rešenja:

  • Korisnici sistema u svakom trenutku mogu proveriti da li je tražena osoba prisutna i dobiti uvid u trenutnu prisutnost
  • Jednostavnost korišćenja
  • Mogućnost izveštaja o događaju (broj učesnika, vreme dolaska, način prijave)
  • Slanje personalizovanih pozivnica
  • Eliminiše se potreba za štampom akreditacija pre događaja
  • Eliminiše se gužva na samom mestu registracije – sve se odvija u deliću sekunde
  • Tehnološki napredan pristup prema učesnicima događaja
  • Omogućena prijava na licu mesta uz autorizaciju odgovorne osobe

Za više informacija o rješenju svakako nas kontaktirajte.

SHARE