Sistem za glasovno upravljanje skladištem

Plodine potvrđuju da je Špica uspešno implmementirala VoiceXtreme sistem za glasovno upravljanje skladištem bazirano na Vocollect tehnologiji.

– Adrijano Petelin, Direktor službe informatike, Plodine d.d.

VoiceXtreme (VoX) rešenje je namenjeno za glasovno upravljanje skladištem, bazirano na Vocollect tehnologiji. VoX omogućava operateru da „razgovara” sa WMS/ERP sistemom, obrađuje podatke sa terminala, upravlja razmenom podataka i upravlja dijalogom između sistema i operatera.

Više o VoiceXtreme rešenju čitajte u brošuri >>>

Prednosti VoX rešenja:

  1. Poboljšana radna efikasnost
  2. Mogućnost integracije sa raznim WMS/ERP sistemima
  3. Olakšana buduća proširenja – koristeći platformu koja se jednostavno integriše s vašim trenutnim okruženjem i tehnologijom koja produžava život glasovnih sistema kako se razvija poslovanje
  4. Brzi povrat investicije
  5. Komunikacioni servis za podršku većeg broja terminala i veliki broj transakcija
  6. Intuitivno i prilagodljivo radno okruženje (framework)
  7. Generator izveštaja i dashboarda
  8. Fleksibilno i modularno rešenje

Za više informacija svakako nas kontaktirajte!

SHARE