SimulScan – Istovremeno čitanje više bar kodova

SimulScan je Zebrin alat koji omogućava da na Zebrinim mobilnim terminalima jednim skeniranjem očitamo više bar kodova i drugih podataka u isto vreme. To je posebno važno kada moramo očitati više bar kodova u isto vreme ili evidentirati i druge podatke kao što su potpis i tekst.

Kako funkcioniše SimulScan?

SimulScan može istovremeno očitati:

 1. Do 20 bar kodova u isto vreme
 2. Podatke s obrazaca koje terminal automatski prenosi u program
  1. slike,
  2. reči,
  3. telefonske brojeve,
  4. potpis (u slučaju da je neadekvatan sistem na to upozori),
  5. polja za potvrđivanje.

SimulScan funkcioniše tako što u programu sačuvamo šablone za obrasce koje nameravamo očitavati i definišemo koja se polja sa šablona prenose u koje polje u programu. Tako terminal zna gde da očekuje koje informacije i automatski prenosi identifikovani sadržaj u program.

Na taj način se rad korisnika značajno ubrzava i automatizuje, što omogućava uštedu vremena i veću tačnost podataka (budući da se smanjuje mogućnost grešaka zbog ručnog unosa).

Područja korišćenja

Kuriri: SimulScan se najčešće koristi u kurirskim službama, jer automatski pojednostavljuje i automatski čita i identifikuje podatke sa nalepnice na paket i ubrzava proces isporuke paketa.

Skladišta: uz kvantitativni prijem, tu je i čitanje serijskih brojeva. Ako stigne 100 uređaja, 100 paketa treba očitati ručno. SimulScan to radi tako što magacioner čita svih 100 kodova u isto vreme i samo se još jednom radi provera u programu.

Proizvodnja: SimulScan pojednostavljuje proces praćenja robe i validacije, s obzirom da jednim čitanjem prenesemo podatke sa šablona u program.

Licenciranje i edukacija

Svaki Zebrin terminal već ima osnovni SimulScan za čitanje, npr. više od 10 bar kodova, tako da se oprema licencira otprilike oko 15 dolara po korisniku.

Za više informacija preuzmite brošuru.

SHARE