Sigurnost podataka u oblaku

Male kompanije se više ne pitaju da li evidencija radnog vremena ima smisla. Kod onih koji još uvek nisu upoznati sa cloud rešenjima, javlja se pitanje da li je takvo rešenje sigurno.

1. Šta je oblak?

Pre nego što se oblak pojavio, kompanije su kupovale programsku opremu, postavljale svoje servere ili računare i koristili ih bez intervencija, sve dok se nije javila potreba za održavanjem, ili nadogradnjom. U tim momentima, kontaktirali su proizvođača, koji bi uradio sve što je neophodno. Programsku opremu povezivali su i sa drugim sistemima, koji su omogućavali sveobuhvatnu IT podršku kompleksnim procesima firme. Takav način rada još uvek je prisutan u nekim firmama i potpuno je prikladan i za veće kompanije.

Kada je reč o manjim kompanijama infrastruktura se seli izvan njihovog IT-a, jer nemaju resurse za brigu o programskoj opremi. Evolucija gostovanja kod raznih ponuđača usluga, matičnih firmi i ostalih, započela je još ’70. – ih godina prošlog veka. Danas se to razvilo u različita cloud rešenja kojima pripada All Hours, koji

podatke drži na serverima, koji se fizički nalaze na području Evropske unije. Do tih podataka može se doći bilo kad i bilo gde, putem pretraživača na računaru ili tabletu kao i preko mobilne aplikacije.
2. Da li su podaci sigurni?

Kompanije su zabrinute kada je u pitanju sigurnost ličnih podataka ili podataka o prisutnosti na radu.

All Hours u svojim Uslovima poslovanja navodi sledeće:

Lične informacije

All Hours prikuplja lične informacije svojih korisnika i kao usluga omogućava korisnicima prikupljanje podataka o drugim korisnicima. All Hours tretira sve prikupljene informacije u skladu sa EU i RS zakonima i propisima. Lični podaci koriste se isključivo za:

  1. omogućavanje usluge korisnicima;
  2. identifikaciju korisnika kako bi se usluga omogućila;
  3. sprečavanje neovlašćenog pristupa usluzi i podacima;
  4. informisanje korisnika o usluzi i ostalim uslugama i proizvodima Špice.

Lične informacije se ne dele sa trećim osobama.

Privatnost i sigurnost

Špica će preuzeti sve razumne mere za zaštitu podataka od neovlašćenog korišćenja i sprečiće neovlašćen pristup All Hours-u i podacima.

All Hours omogućava svojim administrativnim korisnicima (adminima) čuvanje, procesuiranje i upravljanje ličnim podacima drugih korisnika, kao što su zaposleni i drugi saradnici kada se radi o informacijama o radnom vremenu. Admini su odgovorni za zaštitu njihovih ličnih podataka koje prikupe i kojima upravljaju putem usluge All Hours.

Podaci sa usluge All Hours nalaze se na zaštićenim serverima sa fizičkom lokacijom unutar EU.

Špica sledi najbolje poslovne prakse kako bi zaštitila podatke korisnika. To su prakse poput sigurnosne komunikacije, enkripcije podataka, identifikacije i autorizacije korisnika, upravljanje pravima, čuvanje i redundanciju. Sve korisničke informacije sigurno su sačuvane na serverima u zaštićenom operativnom okruženju. All Hours softer radi u višekorističkom (multi-tenant) okruženju uz logističku izolaciju korisnika.

Za više informacija o All Hours usluzi ili za 30-dnevni besplatni probni račun, posetite stranicu allhours.rs.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.