Reindustrijalizacija ili deindustrijalizacija?

Samo jedno slovo razlike a potpuno drugačije značenje!

U poslednjih nekoliko desetleća razne evropske vlade i Evropske komisije razmišljale su da li je i za države i za Evropu bolje da razvoj usmere na industriju ili na usluge.

Reindustrijalizacija ili deindustrijalizacija? Nije bilo lako da se donese odluka. Nekadašnje razmišljanje da je industrija nešto zastarelo i da je povezana sa nezdravim okruženjem sada se okrenula. U evropskoj industriji nalazi se vrh svetske tehnologije. Nakon krize 2008. jasno se dalo iščitati da se Europa bez industrije ne može razvijati. Zbog vrhunske organizacije i zbog automatizacije industrije u Europi troškovi rada nisu više toliko važni kao što su bili pre nekoliko desetleća. Proizvodnja iz Azije počela je da se vraća u Europu, što pozitivno utiče i na srpska industrijska preduzeća.

U Kini su plate u poslednjih 5 godina porasle za 14% godišnje.

Evropska komisija odlučila je da je reindustrijalizacija važna strategija. Razmišljanje o tome prikazala je Poljakinja Elżbieta Bieńkowska koja je zadužena za unutrašnje tržište, industriju i preduzetništvo u svom govoru 2005. godine.

slikablog

Bieńkowska kaže da industrija ide ruku pod ruku sa uslugama i da jedno bez drugog ne može. Gde ima industrije ima i usluga. I kupci uz industrijske proizvode očekuju i uslugu. Govori o agilnosti distributivnog lanca, pametnim uslugama i pametnoj industriji.

Kao glavne razloge, zašto su u Europi u porastu strana ulaganja u proizvodnju i zašto se uprkos drugačijim predviđanjima i počecima globalizacije industrija razvija, navodi sledeće:

  1. napredak na području automatizacije i 3D štampanja,
  2. povećanje troškova rada u Kini (u poslednjih 5 godina plate su u Kini porasle za 14%),
  3. kvalitetnije i agilnije zadovoljavanje potreba kupaca,
  4. bolja zaštita intelektualnog vlasništva u Europi.

Treba shvatiti koliko je industrijska proizvodnja važna i koliko je potrebna za razvoj na raznim područjima. Što pre moramo započeti sa uvođenjem koncepta Industrije 4.0! Za više informacija svakako nas kontaktirajte.

SHARE