Registracija sa karticama na pametnom telefonu

Špica sledi nove oblike poslovanja i rada. Kako bismo omogućili alternativu situacijama u kojima nije moguće koristiti terminal za registraciju, razvili smo aplikaciju za Android pametne telefone (Spica ATT), koja korisnicima omogućava da

svoje radno vreme registruju tako što prislone karticu na Android pametni telefon, koji podržava NFC tehnologiju.

Sve o aplikaciji, kao i preporučenim uređajima za njeno korišćenje napisali smo u brošuri Spica ATT >>>

Spica ATT Famoco

Preduzeća se mogu snabdeti sa bilo kojim Android pametnim telefonom, koji podržava čitanje NFC kartica i tako omogućiti svojim korisnicima beleženje radnog vremena.

Neophodno je uzeti u obzir da će korišćenje takvog telefona uskoro postati profesionalno, pa ćemo imati sve više zahteva (kao što je remote upravljanje). U Špici smo pažljivo odabrali uređaj koji odgovara zahtevima korišćenja za registraciju radnog vremena. Uređaj je nastao u preduzeću Famoco, a više o njemu pročitajte u brošuri >>>

Za više informacija svakako nam se javite.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.