Registracija radnog vremena putem interneta

Svako savremeno rešenje za evidenciju radnog vremena nudi razne mogućnosti registracije:

  • s karticama na terminalima,
  • putem biometrijskih čitača poput čitanja otiska prsta,
  • preko mobilnih telefona,
  • s karticama preko Android uređaja (što dobro dođe ako na lokaciji nemamo internet i struju),
  • i preko interneta, o čemu je reč u ovom blogu.

Ako ste vizuelni tip pogledajte video dole, ako niste čitajte dalje:

Video web dog

U situacijama kada neku lokaciju koristi manji broj zaposlenih, zbog finansijske efikasnosti, adekvatno je da se za registraciju radnog vremena koristi internet.

Kako se prijavljujemo na posao preko interneta u Time & Space rešenju?

Otvorimo browser (Interne Explorer, Chrome,…) i otvorimo stranicu za prijavljivanje (link nam pošalje naš administrator):

web TS login

Nakon toga, izaberemo koji događaj želimo registrovati. Događaje definiše administrator evidencije radnog vremena, ali najčešće su to:

  • dolazak na posao,
  • odlazak s posla,
  • pauza za ručak,
  • službeni put,
  • privatni izlazak.

webTSdogađaji

Za demonstraciju koristili smo englesku verziju Time&Space-a. Time&Space preveden je na 15 jezika, uključujući Hrvatski, Srpski, Bosanski, Slovenački i Makedonski.

Za više informacija o rešenju Time&Space, svakako proverite ponudu na našoj web stranici: www.spica.rs.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.