Regent Porto Montenegro i Špica

„Predstavnici Špice su tokom čitavog procesa implementacije bili dostupni i kooperativni i ovo je bez sumnje jedna IZUZETNA SARADNJA“ – Veljko Lazović, IT manager.

Regent Porto Montenegro se nalazi u Bokokotorskom zalivu, u okviru luksuznog kompleksa Porto Montenegro Village u Tivtu. Ovaj spektakularni kompleks uz more čine dve zgrade i predstavlja kombinaciju hotelskih soba i privatnih rezidencija. Saradnja između Špice i Regenta počela je 2014. godine kada su postali korisnici sistema za evidenciju radnog remena Time&Space. Kako se kompleks Porto Montenegro planirano širio, potreba za kompleksnijim hotelskim rešenjima postala je sve veća.

„I ranije smo imali saradnju sa Špicom, s obzirom da smo korisnici Time&Space rešenja za evidenciju radnog vremena. I na budućim projektima će bez sumnje, biti saradnje!“

-Veljko Lazović, IT manager

Prva On-line Essence instalacija u regiji realizovana je u hotelu Regent Porto Montenegro. On-line sistem koršćenjem ZigBee wi-fi mreže na jednostavan način omogućava komunikaciju brava sa serverom i iz Regenta kažu da je upravo to najveća prednost on-line sistema.

Opširnije pročitaje u Studiji slučaja >>>

 

SHARE