Recepcioneri i problemi sa ključevima

Prošli mesec sam bio u jednom srednje velikom srpskom preduzeću.  Na recepciji sam, prilikom prijave, primetio recepcionera, pa se zagledao u ogroman ormar sa staklenim vratima gde je stajalo preko 100 ključeva. Pitao sam ga kako prate svaki ključ i kako zna koji ključ pojedini zaposleni mogu uzeti. Na moje pitanje recepcioner je promrmljao nešto u bradu i odmahnuo rukom.

Ključeve pokušavaju pratiti na papiru, ali je to, s obzirom na količinu ključeva, gotovo nemoguće.

Često se događa da korisnici ključeva te iste ključeve nedeljama ne vraćaju. Pa se nekoliko puta godišnje ključevi moraju iznova praviti, jer njihovi korisnici nisu sigurni gde se oni tačno nalaze. Pravila koja osoba može pristupiti kojim ključevima, ili nema ili nisu napisana. S druge strane, od recepcionera se očekuje da tačno zna kome mogu poveriti određene ključeve. U praksi je to potpuno drugačija priča, jer se ta nepisana pravila stalno prilagođavaju i menjaju.

 

Možete da zamislite kakav je to sigurnosni propust, u ovom preduzeću, kada ključevi za ključne tačke pristupa ili za korišćenje službenih automobila nisu pod kontrolom.

Problem nastaje kada se osnovno sredstvo (npr. automobil) ošteti, ili kada se dogodi krađa na mestima u koja je moguće ući samo s ključevima koji se nalaze na recepciji. U takvim slučajevima naći odgovornu osobu je veoma teško ili gotovo nemoguće.

Preduzeće koje investira u elektronski nadzor nad ključevima ubija više muva jednim udarcem:

  • jasno određena pravila ko ima pristup do kog ključa i kada ga mora vratiti,
  • praćenje ko u kom trenutku ima koji ključ,
  • sigurno čuvanje ključeva u blizini lokacije na kojoj se koriste (ušteda vremena…)
  • korišćenje postojećih RFID kartica za registraciju radnog vremena ili kontrolu nad ključevima,
  • u slučaju krađe ili oštećenja osnovnih sredstava jasno je definisano ko je odgovoran,
  • manje opterećeno osoblje na recepciji, bez mogućnosti ljudske greške.

Za više informacija o sistemu upravljanja s ključevima Creone pogledajte našu stranicu ili me kontaktirajte.

SHARE