Recepcija – upravljanje posetiocima

Preduzeća koja dnevno imaju više desetina posetioca često se odluče na elektronsku regulaciju tog procesa. Na taj način izbegavaju gužvu na recepciji i povećavaju sigurnost.

Kako to izgleda u praksi:

 • Ugostitelj preko web stranice (web Time&Space) najavi gosta recepcioneru:
  • ime i prezime gosta (ako je redovini gost njegovi podaci su već u sistemu),
  • kada ga treba dočekati i koliko će dugo biti u preduzeću,
  • kojim prostorijama (ili čak po kojim spratovima) ima pravo pristupa,
  • ko je njegov ugostitelj.
 • Recepcioner pripremi karticu za gosta u trenutku u kom nema drugih obaveza.
 • Pri dolasku gosta recepcioner proveri ispravnost kartice, ispravnost podataka i zatim gostu da pristupnu karticu.
 • Recepcioner zatim prati događanja u preduzeću:
  • koliko ima gostiju,
  • zadržava li se neki od gostiju u preduzeću duže nego što je predviđeno,
  • ako ima dodatni modul za video nadzor (Visual Manager) može uživo pratiti kretanja posetioca u prostorijama preduzeća.
 • Prilikom izlaska iz preduzeća gost recepcioneru vrati karticu.
Recepcija pre svega donosi rasterećenje recepcionerima i obezbeđuje veći nivo sigurnosti – u slučaju sigurnosnog incidenta, iz sistema može dobiti potrebne informacije.

Recepcija

U nekim preduzećima, modul Recepcija su još raširili i koriste ga za:

 • izračunavanje sati koje koriste spoljašnji delatnici
 • zadovoljavanje standarada sigurnosti i zaštite na radu
 • evidenciju pristupa vozila (dostavu materijala i slično)

Za više informacija o ovom modulu svakako nas kontaktirajte >>>

SHARE