Putni nalozi

Time&Space modul Putni nalozi omogućava vođenje putnih naloga u skladu sa zakonom i u isto vreme omogućava visok nivo fleksibilnosti vezanu uz specifične potrebe organizacije.

Modul omogućava jednostavan unos, proveru i plaćanje troškova vezanih uz službena putovanja. Efikasan rad se danas ne odvija u kancelariji. Sve veća mobilnost zaposlenih zahteva jednostavnu i tačnu evidenciju radnog vremena, kao i evidenciju troška nastalog tokom službenog puta.

Jednostavn i intuitivan korisnički interfejs vodi korisnika kroz sve korake njegovog putnog naloga. Nakon unosa osnovnih podataka, zavisno od vrste službenog puta, unose se i sledeće informacije:

  • Kilometraža i dnevnica
  • Troškovi
  • Prilozi
  • Avans
  • Beleške
  • Obračun

Za više informacija o modulu putni nalozi slobodno nas kontaktirajte.

SHARE