Prednosti ugovora o održavanju

Kompanije žele nesmetan rad i stabilan informacioni sistem koji omogućava kontinuiran rad poslovnih procesa. Obzirom na sve složenije informacione tehnologije može doći do nepredviđene štete kada je reč o softveru i hardveru. Iz tog razloga, održavanje u kompanijama igra veliku ulogu.

U Špici, kada je reč o našim korisnicima, veliki naglasak stavljamo na održavanje. Korisnici s važećim ugovorom o održavanju imaju prioritet kada se radi o rešavanju njihovih problema, kao i ostale dodatne pogodnosti. U nastavku ćemo predstaviti sve prednosti koje donosi potpisivanje ugovora o održavanju.

U slučaju problema korisnici se najčešće obraćaju sektoru podrške putem telefona ili maila. Kada se greška prijavi kreira se zahtev. Ugovor korisnicima osigurava prioritetan odziv, a problem se rešava isti ili najkasnije sledeći radni dan.

Korisnici s ugovorom o održavanju mogu koristiti udaljenu podršku koja se najčešće obavlja preko telefona ili udaljene povezanosti. Stručnjaci, uz rešavanje problema, pružaju i analizu postojećih postavki i predlažu moguće načine poboljšanja sistema.

Za korisnike koji imaju ugovor o održavanju vodimo evidenciju o tome koju opremu koriste i tako možemo predvideti mogući problem. Na rezervne delove i usluge servisa, korisnici koji imaju ugovor o održavanju, imaju 20% popusta. Potpisivanjem ugovora, korisnici koji imaju proiyvode naše sopstvene proizvodnje imaju produženu garanciju koja traje 5 godina.

U skladu sa ugovorom svake godine se napravi preventivni pregled celog sistema. U tom pregledu se proverava stanje hardvera i po potrebi se softver nadogradi na poslednju službenu verziju. Nove verzije kupljenog softvera uključene su u održavanje. S pregledom omogućavamo nesmetano funkcionisanje celog sistema i preporučujemo optimalna rešenja s obzirom na poslovanje kompanije.

U slučaju da imate dodatna pitanja o ugovoru za održavanje slobodno nas kontaktirajte.

SHARE