Prednosti evidencije radnog vremena

Život u doba digitalizacije doneo je sve veći broj aplikacija, sistema i digitalnih uređaja. Cilj svega toga je da nam tehologija olakša procese i smanji rad na račun automatizacije. U tom delu poslovanja svakako je i evidencija radnog vremena (uglavnom zajedno sa kontrolom pristupa).

Kompanije uglavnom vode evidenciju na neki od sledećih načina:

 • Knjiga prisutnosti – papirna knjiga, u koju zaposleni sami upisuju svoje dolaske i odlaske.
 • Deo ERP ili nekog drugog većeg IT sistema.
 • Deo interene stranice – zaposleni ili njihovi nadređeni zapisuju podatke koji se tiču prisutnosti, godišnjih odmora, bolovanja, službenih puteva i dr.
 • Sa rešenjima koja su namenjena samo evidenciji. Neadekvatna rešenja tog tipa su ona koja:
 1.  Nemaju mogućnost integracije sa knjigovodstvenim sistemima za pripremu plata.
 2. Nemaju pouzdane i brze podrške i servis.
 3. Ne prate nove tehnologije poput kontrole pristupa putem mobilnog telefona, praćenja radnog             vremena na terenu sa javljajem geolokacije…
 4. Ne podržavaju module koji  podupiru administraciju sistema (online javljanje zaboravljenih                   registracija od strane zaposlenih i odobrenje tih molbi od strane nadređenih putem emaila, moduli       za uvoz podataka u sisteme za obračun plata…)
 5. Ne podržavaju mogućnosti hardwera, zbog čega je potrebno kupiti skupe kontrolere za svaka vrata       posebno i opremiti ih kontrolom pristupa.
 6. Ne podržavaju mogule za raspored rada zapslenih.

Špicin sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Time&Space je sveobuhvatno, modularno rešenje, koje je rezultat ličnog razvoja i znanja i koje koristi preko 3000 kompanija u 27 zemalja.

vodenje-2Bevidence-2Bo-2Bdelovnem-2B-C4-8Dasu

Time&Space sistem osim evidencije radnog vremena nudi:

 • Planiranje radnog vremena – planiranja rasporeda i smena pokriveno je sistemom Time&Space pomoću obračunskih alata kao što su Nacrt rada i Radna šema.
 • Špica mobile time – mogućnost registracije dolazaka i odlazaka putem pametnog telefona i  zatraživanje odsutnosti.
 • PIF modul za obračun plata – iz sistema za evidenciju uzimaju se podaci i veoma lako se obračunavaju radni sati zaposlenih.
 • Upravljanje odsutnostima – nema više papirologije i čekanja na odobrenje godišnjeg odmora. Sa ovim modulom imate mogućnost uvida u planirane odsutnosti u realnom vremenu, a proces za dobijanje saglasnosti je pojednostavljen i skraćen.
 • Analitika – imate mogućnost obrade podataka i izrade različitih izveštaja.

Sistem za evidenciju radnog vremena podjednako olakšava posao i zaposlenima i nadređenima, štedi vreme, smanjuje troškove i sprečava zloupotrebu.

Špica Centar je deo Špica grupacije i u 6 država zapošljava preko 100 stručnjaka. Ima lični razvoj koji pažljivo prati tehnološke trendove. U kombinaci najboljih praksi i iskustva u dosadašnjem radu, Špica je vodeća kada je reč o evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa.

Za više informacija o našem sistemu za evidenciju radnog vremena kontaktirajte nas ili pogledajte našu stranicu.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.