Popis ili upravljanje osnovnim sredstvima?

Dugi niz godina nadograđujemo naš programski alat za popis osnovnih sredstava. Vremenom se pokazalo da to nije dovoljno, pa smo izašli u susret potrebama naših korisnika i stvorili alat za upravljanje osnovnim sredstvima.

Iskustvo koje smo stekli saradnjom s različitim privrednim subjektima pokazuje nam da idemo u pravom smeru i na taj način podižemo kvalitet poslovanja kompanije. Popis više nije dovoljan, pa su mnoge kompanije podigle nivo poslovanja uvodeći sistem Frontman Assets kako bi minimizirale troškove izgubljene i pokvarene opreme, troškove nabavke nove opreme, kao i ubrzale obavezni zakonski deo o popisu jednom godišnje.

Osim kvalitetnog sistema bitno je osigurati i ostale preduslove za uspešno praćenje osnovnih sredstava. To najčešće radimo sa bar-kodovima. Bar-kodovi su jednostavni grafički prikaz podataka ili brojeva koji su povezani s oznakom popisa u sistemu. Za osnovna sredstva koristimo najčešće bar kod 39 ili bar kod 128. Kako bismo na što lakši način ispratili ceo proces popisa s bar kod oznakama koristimo android/windows ručne terminale sa bar kod skenerom koji maksimalno automatizuju proces praćenja.

Koje su najbitnije funkcije sistema za upravljanje osnovnim sredstvima?

Mobilnost

Frontman Assets omogućava periodične popise osnovnih sredstava putem ručnih /mobilnih terminala. Sistem omogućava automatski unos barkod/RFID oznake osnovnog sredstva (zavisno o mogućnostima mobilnog uređaja) i ažuriranje stanja osnovnih sredstava na samom terenu.

  • popis na terenu putem ručnih terminala,
  • ažuriranje stanja osnovnih sredstava na terenu,
  • zahtevi za otpis,
  • zahtev za održavanje,
  • zahtev za premeštanje.

Evidencija

Za svako osnovno sredstvo sistem omogućava uvid u istoriju svih promena stanja (zaprimanje, premeštanje, korisnici, servisi.), analizu troška održavanja i servisa za svako osnovno sredstvo. Sistem takođe omogućava arhiviranje dokumentacije vezane uz svako sredstvo (nabavni dokumenti, servisni računi).

  • detaljna evidencija podataka o osnovnom sredstvu,
  • dokumentacija, održavanje, promene zadužene osobe, lokacije, mesto troška.

Izveštaji

Korisnici sistema, bilo operateri ili uprava u svakom trenutku mogu napraviti pisani izveštaj o stanju svih osnovnih sredstava za svaku lokaciju, troškove održavanja za svako osnovno sredstvo ili npr, za sve premeštaje ili stanje.

  • dizajner izveštaja za lakše prilagođavanje ili izradu novih izveštaja

Centralna baza podataka

Čuvanje podataka na jednom mestu radi povećane sigurnosti i dostupnosti podataka.

Sigurnost

Definisanje prava korisnika po ulogama unutar kompanije (administrator, popisna komisija, uprava, itd.).

Prilagođavanje

Prilagođavanje korisničkog interfejsa prema potrebama korisnika i jednostavno definisanje validacije podataka.

Korisnici sistema Frontman Assets na jednostavan način i u svakom trenutku mogu doći do detaljnih podataka o osnovnom sredstvu, njegovom stanju i lokaciji i dobiti izveštaj o svim ključnim informacijama o osnovnim sredstvima za koje su zaduženi.

Za više informacija o prednostima korištenja sistema za upravljanje osnovnim sredstvima kontaktirajte nas.

SHARE