Podaci za obračun zarada

Svaka kompanija na kraju meseca priprema obračun zarada. Osnova za pripremu su podaci o redovnim radnim prisutnostima i o posebnim kategorijama kao što su bolovanja, prekovremeni rad, rad vikendom ili praznicima. Posebne kategorije zatim treba dopuniti u zavisnosti od internih i zakonskih pravila (npr. prekovremeni, dodaci za noćni rad i slično).

S obzirom da je priprema podataka za obračun zarada usko povezana s evidencijom radnog vremena prikazaćemo vam šta donosi elektronski proces pripreme podataka za obračun zarada uz pomoć savremenog sistema za upravljanje radnim vremenom:

Ušteda vremena koje smo trošili na obračun zarada

Najveći, troškovno najosetniji efekat elektronskog obračuna zarada je smanjenje administrativnog i ručnog rada na kraju meseca. Ako kompanija priprema zarade tako što računovodstvo ručno izračunava broj redovnih sati (ili druge vrste rada), ako to radi za sve zaposlene – to je previše utrošenog vremena.

Mogućnost za regulaciju takvih situacija

Uvođenjem elektronske evidencije radnog vremena i modula koji podupiru proces pripreme podataka za obračun zarada često se odmah oseti poboljšanje poslovnih procesa. Na taj način se to područje uredi i ređe dolazi do izazova transparentnosti kada je reč o pravilima radnog vremena.

Prenos znanja i podataka u sistem

Kada se određeni procesi u firmi temelje na znanju samo jedne osobe (ili nekolicine ljudi) u firmi, to može ugroziti vitalne delove poslovanja. Dešava se da se glavni računovođa, koji jedini zna koja su pravila za obračune zarada u kompaniji, razboli ili prekine radni odnos to je za približavajući datum isplate zarada veliki izazov. Slična situacija je i sa šefovima koji moraju pravila (koja se često temelje na usmenoj predaji) sa izuzecima da redovno proveravaju, kako bi se zarade isplatile u skladu sa dogovorima. Ako se ta znanja prenesu u sistem, sve postaje transparentnije i jednostavnije.

Manje grešaka

Pri ručnom radu nastane niz grešaka. Jedna od grešaka može biti pogrešno obračunata zarada. Rešenje tog problema iziskuje dodatni rad i vreme računovođa i šefova koji nastali izazov rešavaju.

Jednostavnost prilagođavanja na promene

Promene u radnom vremenu od strane zakonodavstva i unutrašnje promene kao što su novi oblici rada zahtevaju prilagođavanje u procesima kompanije. Koliko vremena i rada će te promene oduzeti zavisi od efikasnosti, skalabilnosti i fleksibilnosti rešenja za upravljanje radnim vremenom.

Učestvovanje zaposlenih u upravljanju radnim vremenom

Time&Space omogućava da zaposleni sami preuzmu deo odgovornosti za svoje radno vreme. Kako? Na terminalu za radno vreme mogu jednostavno da vide svoje trenutno stanje (saldo sati), i ako on nije odgovarajući mogu nešto po tom pitanju i preduzeti. Takođe, mogu putem web aplikacije ili mobilnih telefona proveravati više podataka o svom radnom vremenu i davati zahteve za odsutnostima, najave službenih putovanja ili korišćenje prekovremenih sati. Za okruženja u kojima zaposleni nemaju web pristup ili mogućnost korišćenja mobilnog moguće je instalirati Infozone – samoposlužne terminale na kojima zaposleni proveravaju svoje stanje i mogu davati zahteve za odsutnostima ili nešto drugo.

Špicino rešenje Time&Space za upravljanje radnim vremenom uz svoj modul PIF (payroll integration framework) osigurava pripremu podataka za obračun zarada uz uvoze u računovodstvene ili druge ERP sisteme jednostavno, brzo, pouzdano i tačno.

Za više informacija pogledajte našu web stranicu.

SHARE