Mobilnost – ključna stavka kod upravljanja osnovnim sredstvima

Neizostavan korak kod uspešnog poslovanja je implementacija rešenja za upravljanje osnovnim sredstvima. S druge strane, dodavanje mobilne funkcionalnosti tom rešenju dodatno smanjuje troškove povećanjem produktivnosti, efikasnosti i motivacije zaposlenih.

  1. Produktivnost

Male kompanije koje ulažu u mobilne terminale, svojim zaposlenima daju mogućnost veće produktivnosti tokom njihovog radnog dana. Ako izvršavanje određenog zadatka zahteva pristup informacijama koje su dostupne samo korišćenjem računara, taj zadatak automatski postaje teži i manje praktičan za obavljanje, pogotovo ako bi se tim informacijama moglo pristupiti putem neke vrste mobilnog uređaja.

Zadaci za čije izvršenje je potreban papir i olovka (ispisane liste, tabele…), zahtevaju beleženje podataka, a nakon toga i njihovo unošenje u računare i tako ostavljaju nepotreban prostor za ljudske greške – kako za vreme zapisivanja, tako i za vreme unošenja tih podataka. Ne samo da postoji povećana šansa za greške, već postoji i značajan gubitak vremena.

Sakupljanje, a zatim i pristup informacijama ostavlja evidencije netačnima tokom dužeg vremenskog perioda. Mobilni uređaj korisnicima omogućava ažuriranje informacija o sredstvima u bilo kom trenutku i osigurava aktuelnost i ispravnost tih informacija. Ova sposobnost saradnje i koordinacije informacijama na više lokacija istovremeno, poboljšava ukupnu produktivnost i smanjuje finansijske troškove iskorišćavanja vremena zaposlenih na neefikasan način.

2. Efikasnost

 Izvršavanje ili funkcionisanje na najbolji mogući način i uz najmanji mogući trud i utrošeno vreme!

Tražiti zaposlenima da napuste tehnologiju na koju su navikli, kako bi izvršili proces koristeći olovku, papir pa čak i računar podudarno je traženju bespotrebnog trošenja vremena na dokumentovanje informacija o sredstvima. Svo to vreme predstavlja uzaludan trud – pogotovo ako na raspolaganju postoje opcije kojima se unapređuje proces u celosti. Prema CDW 2012 izveštaju o korišćenju mobilnih uređaja u kompanijama, 94 % korisnika mobilnih uređaja navelo je da im je korišćenje mobilnih uređaja prilikom izvršavanja poslovnih zadataka povećalo efikasnost.

Glavne prednosti:

  • Poboljšanje komunikacije za 60%,
  • Povećanje produktivnosti zaposlenih za 50%,
  • Povećanje saradnje među zaposlenima za 45%,
  • Ravnoteža privatnog života i posla poboljšana za 35%,
  • Pojednostavljenje poslovnih procesa za 34%.

3. Motivacija

Zaposleni očekuju da tehnologija njihove poslove učini lakšima. Velika većina već koristi mobline uređaje (pametne telefone i/ili tablete) da upotreba papira i olovke, zaposlene čini frustriranima.

Ako se vaši zaposleni muče sa izvršavanjem zadataka zbog neefikasnosti procesa, ne samo da pati njihova produktivnost, već im pada i motivacija. Motivacija je jedan od ključnih faktora efikasnosti i produktivnosti kompanije. Korišćenje mobilnih uređaja kako bi se ispunjavanje zadataka olakšalo i kako bi se smanjile mogućnosti grešaka, učiniće vaše zaposlene da se osećaju produktivnijima i sposobnima da izvrše zadatak, kako to najbolje mogu. Mobilni uređaji osnažuju zaposlene omogućavanjem veće kontrole i odluke o načinu na koji će raditi svoj posao.

Za više informacija o tome zašto je mobilnost važna kod upravljanja osnovnim sredstvima svakako nas kontaktirajte.

SHARE