Kvalitet vaših proizvoda i usluga možete poboljšati štampom


Uvođenjem modernog centraliziranog sistema za industrijsko štampanje etiketa Frontman LMS možete poboljšati kvalitet vaših proizvoda i usluga. Frontman LMS eliminiše odstupanje i kašnjenje u razmeni podataka s ERP-om. To neposredno utiče i na smanjenje zastoja ili potpuno zaustavljanje proizvodne linije zbog grešaka pri štampanju na najmanji mogući nivo. Poboljšan nivo nadzora koji omogućava centralizovan sistem za štampanje sprečava pogrešno označavanje.

Za početak nekoliko pitanja sa kojima možete ustanoviti da li vam je potreban moderan centralizovan sistem za štampanje etiketa i može li vam on pomoći u poboljšanju kvaliteta vaših proizvoda i usluga:

  • Koliko različitih formata etiketa trenutno koristite?
  • Imate li više verzija istih etiketa u proizvodnom okruženju?
  • Kako osiguravate integritet podataka na etiketama?
  • Kakve procedure za kontrolu kvaliteta imate u vašim procesima koji garantuju zakonske zahteve?
  • Da li imate dodeljene nivoe uloga obzirom na funkcije u procesu štampanja (dizajner, administrator, osoba koja štampa etikete…)?
  • Zahteva li promena na etiketi promenu u matičnom sistemu (ERP, WMS, MES,…)?
SHARE