Koliko je daleko plan od realizacije?

Da je plan od realizacije daleko, uverili smo se mnogo puta u životu. Ovu konstataciju povezujem sa upravljanjem radnim vremenom,  preciznije upravljanjem planiranja i realizacije.

Kako bi imali odgovor na pitanje koliko je naš plan daleko od realizacije, moramo imati dva podatka; šta je planirano i šta je realizovano.

U nekim preduzećima vodi se računa samo o dolasku i odlasku zaposlenih, i to im predstavlja realizaciju. Šta je zaposleni radio tih 8 sati njih ne zanima.

Sa druge strane, postoje preduzeća koja žele upravljati radnim vremenom na način da kontinuirano upoređuju plan i realizaciju, ne da bi imali nadzor nad svojim zaposlenima (dobro, možda malo i zbog toga ), već da bi korigovali plan, prema realizaciji.

Osnovni problem većine preduzeća je u tome što imaju plan, ali nemaju precizan uvid u realizaciju ili, još gore, nemaju nikakav uvid. Matematički gledano za njih bi udaljenost od plana do realizacije bila beskonačna.

Praćenje realizacije je ključan faktor u kvalitetnom upravljanju radnim vremenom ukoliko želimo da precizno planiramo radnu snagu.

Plan

Kako se prati realizacija?

Unutar 8-satnog radnog vremena zaposleni prema određenom planu može obavljati jedan ili više poslova, tj. zadataka, koji bi trebali biti definisani u sistemu za upravljanje radnim vremenom. Treba da je definisano vreme kada je plan dogovoren, kada je prihvaćen i kada je završen. Time se na kraju radnog vremena, osim registrovanog vremena dolaska i odlaska, 8 radnih sati, dobija i uvid u strukturu radnih sati prema obavljenim zadacima.

S obzirom da ona preduzeća kojima ovaj sistem ne treba, nastavak teksta neće ni čitati, možemo pretpostaviti da neka od tih preduzeća možda i ne žele znati strukturu radnih sati svojih zaposlenih, što je razumljivo.

U svakom slučaju, kada znamo šta je realizovano možemo uporediti sa planom, pa isti korigovati smanjivanjem ili povećavanjem satnice za određene poslove u određenim vremenskim terminima.

A zašto sam ja uopšte započeo ovu temu?

Pa zato što Špica sa svojim sopstvenim softverom za upravljanje radnim vremenom Time&Space rešava upravo ovu problematiku odnosa plana i realizacije, integracijom praćenja zadataka zaposlenih, čime je kao i uvek korak ispred drugih. Uvek korak ispred.

I bez obzira da li ste fabrika, hotel ili neka uslužna firma, ovaj korak je i za vas veoma bitan, jer i vi trebate  da budete ispred drugih.

Za više informacija kontaktirajte me.

SHARE