Kako upravljati terenskom ekipom?

Mislimo da je upravljanje ekipom na terenu dosta lakše i jednostavnije, u vremenu, kada terenske ekipe obično koriste tablet računare i druge digitalne alate. Ali da li je to istina?

Bez obzira na to, da li na terenu imate ekipu prodavaca, kurira ili servisera, kao njihov poslovođa, uvek imate gotovo isti cilj: kako što efektivnije iskoristiti prisutnost ekipe na terenu, bez obzira što se nalaze daleko od Vaših očiju.

Mnogi rukovodioci misle da se vođenje ili upravljanje (management) dešava u kancelarijama. Ekipa se pozove na sastanak, nadzire se, razgovara se sa njima i nalazi se način da im se pomogne. Ipak, ako je Vaš tim konstantno na terenu, koristiti ove mogućnosti je dosta otežano. Ako, niste u prilici da sami nadgledate njihovo delovanje, teško da ćete moći da pomognete. Kao, u situaciji kada biste bili trener fudbalske ekipe, a vodite ih sa povezom preko očiju. Nećete verovati, ali i članovi terenskih ekipa pogrešno navode smernice, kada se razgovara o poslovima ekipe.

Stoga je neophodno koristiti digitalni alat (Frontman) kako biste imali uvid u poslove svojih terenskih ekipa. Apsolutno je neophodno, da kao rukovodilac, redovno razmatrate njihove tekuće poslove i aktivnosti. Dopustite da malo razgovaraju među sobom. Budite u mogućnosti da svakoga dana, pregledate listu poseta, zapisnike sa terena i da čitate planove za naredni dan, za svakog od članova ekipe. Najmanje jednom nedeljno proveravajte ostvarivanje ključnih indikatora učinkovitosti (KPI)  terenskih ekipa i razgovarajte sa svakom ekipom ponaosob. Najmanje jednom mesečno morate održavati sastanke sa svojim ekipama, kako bi se sve osećale malo opuštenije. Ekipe su po čitav dan na terenu, pa zato članovi retko imaju priliku da se međusobno sretnu. Stvorite priliku, da razgovaraju među sobom.

U Frontman SFA rešenju za podršku prodajnim timovima, na raspolaganju su više vrsta izveštaja, koji svakom rukovodstvu predstavljaju moćno pomagalo pri upravljanju timovima:

  1. dnevni izveštaji
  2. nedeljni izveštaji
  3. ostvarivanje KPI-a

Pročitajte više o kompletnom Frontman SFA rešenju: http://www.spica.rs/rjesenja/terenska-prodaja

Sledeći put pisaćemo na temu KPI ciljeva za terenske prodajne ekipe.

Frontman

SHARE