Kako do efikasnog sistema za upravljanje osnovnim sredstvima?

Kada je reč o popisu ili praćenju osnovnih sredstava, mnogi poslodavci počinju s Excelom ili papirima. Upravo ova loša navika se navodi kao jedan od osam glavnih razloga zašto mala preduzeća popadaju. Kada dođe vreme za korištćenje ovih neefikasnih metoda kako bi se pronašlo osnovno sredstvo, završio popis ili predvidelo ono što je potrebno za budući rad dolazi se do zaključka da je kompanijama potreban bolji sistem. Upravo to dovodi do sledećeg izazova… Koji sistem je optimalan za vaše poslovanje?  

Nije jednostavno pronaći sistem koji je cenovno prihvatljiv, dovoljno fleksibilan da se razvija s vašim preduzećem, jednostavan za implementaciju i upotrebljava bar kodove za veću tačnost i efikasnost. Kada ste u potrazi za efikasnim sistemom za upravljanje osnovnim sredstvima neka od pitanja koja trebate postaviti su:

1. Koje informacije trebate pratiti i koliko ih efikasno sistem može pratiti?

Kada ste u potrazi za rešenjem za osnovna sredstva od velike je važnosti da znate koje informacije želite pratiti, koliko će ih sistem efikasno pratiti i koliki ćete pristup tim informacijama imati. Ovo je važno iz sledećih razloga:

  • smanjenje faktora ljudske greške,
  • jednostavnost izveštavanja nakon popisa,
  • brzina kojom se može pronaći osnovno sredstvo kada vam treba.

2. Koje su organizacione prednosti sistema za osnovna sredstva?

Kada tražimo rešenja za osnovna sredstva prvo što moramo proveriti je kakve prednosti nam sistem donosi. Da li sistem za osnovna sredstva pomaže pri optimizaciji vašeg poslovanja? Može li pružiti mobilnost pri poslovanju na raznim lokacijama? Postoji li mogućnost centralizovane baze zbog koje onda više nije potrebno upoređivati popisne liste sa podacima o nabavci?

3. Koliko je jednostavno preći na drugi sistem? Može li se integrisati sa postojećim sistemima?

Svaki put kada se razmišlja o nekoj promeni, pitanje koje postavljamo je koliko ta promena može biti naporna. Šefovi moraju uzeti u obzir sve parametre kada se radi o uvođenju novih sistema, uključujući i mogućnost korišćenja starog/postojećeg sistema dok se radi na implementaciji novog. Da li sistem koji izaberete ima  ogućnost povezivanja sa vašim postojećim ERP sistemom, jedno je od najvažnijih pitanja koja morate postaviti!

Naš sistem za upravljanje i praćenje osnovnih sredstava Frontman Asset ima razne opcije i može se prilagoditi vašem poslovanju. O rešenju za osnovna sredstva više čitajte na stranici ili nas kontaktirajte.

SHARE