Ja bih na godišnji!

Sigurno vam se dogodilo da ste naleteli na iznenađenu i pomalo nezadovoljnu reakciju svog šefa kada ste mu rekli da biste želeli ići na godišnji odmor na tri nedelje. Kada sam svog bivšeg šefa Luku počastila sa tom informacijom nije je primio najbolje. Reakcija je bila: Da, znam da ljudi kad-tad moraju na godišnji odmor.

Moderne tehnologije ne mogu promeniti naše karakterne osobine, ali mogu nas spasiti od sličnih neugodnih situacija, kao što je lična najava godišnjeg odmora.

ah

 

Manje organizacije najčešće koriste excel za evidenciju izostanaka i godišnjih odmora. Zahteve za odsutnost zaposleni ispunjavaju i daju sekretaricama. Zatim se zahtevi daju direktorima ili nadređenima na potpis. Kada se svi međusobno dogovore i usklade zahtevi se šalju u računovodstvo i pripremaju se adekvatne plate.

Drugi način je da kroz interne stranice, zaposleni mogu sami upisivati svoje odsutnosti. A njihovi nadređeni imaju pristup i pregled nad tim podacima.

Najelegantniji način je evidentirati radne i neradne sate na istom mestu (određenom alatu, aplikaciji) i na istom voditi i evidenciju o odsutnostima. Kada je reč o elektronskoj evidenciji radnog vremena, možemo ubiti više muva jednim udarcem. Zaposleni sami šalju zahteve za odsutnost unutar aplikacije za evidenciju radnog vremena. Nadređenima se automatski šalje e-mail, koji nudi mogućnost prihvatanja ili odbijanja zahteva. U slučaju odobrenja zahteva, ono se upiše u raspored tako da nadređeni automatski može videti ko će biti dostupan u kom vremenu. Tako se jednostavnije planira dalji rad i zaposlenima se zadaci preraspodele.

Elektronska evidencija radnog vremena je, uz već poznatu kontrolu, prvenstveno namenjena za ubrzanje pripreme plata i eliminaciju grešaka uzrokovanih ljudskom greškom. To se takođe odnosi i na odsutnosti. Na kraju meseca sve informacije koje su računovodstvu potrebne za pripremu plata, nalaze se na jednom mestu i samo čekaju na pregledanje i slanje u računovodstvo.

Aktivirajte privremeni nalog i proverite na koji način možete upravljati odsutnostima u jednom od alata za evidenciju radnog vremena. Privremeni nalog aktivirajte ovde.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.