Izazovi moderne logistike unutar lanca snabdevanja – intervju

Zaposleni u  Špici su uvek usredsređeni kako da optimizuju lanac snabdevanja i na koji način da mu pristupe. Šta naš konsultant Danko Marčinko kaže o izazovima moderne logistike unutar lanca snabdevanja, čitajte u intervjuu!

Šta su izazovi sa kojima se susreće moderna logistika unutar lanca snabdevanja?

Danko Marčinko: Jedan od glavnih izazova logistike u lancu snabdevanja oduvek je bila povećana potražnja za određenom robom koja se menja mnogo brže od vremena potrebnog za njenu nabavku. To je pogotovo izraženo u vreme sezonskih pikova kada se povećava potreba za sezonskom robom, dok se nabavka i transport takve robe odvija znatno sporije. Razlog da se roba ne isporuči može biti nedostatak sezonske radne snage. Kako bi se zaštitili od neisporuke robe u vreme sezonskih pikova, distributeri često posežu za povećanjem zaliha u skladištu, što direktno utiče na finansije preduzeća kroz dodatne troškove skladištenja i ima negativan uticaj na sami cash flow preduzeća. Kako odrediti optimalne zalihe i kako na kraju upravljati sa tom zalihama, pitanja su na koja mnoga preduzeća traže odgovor.

Zašto je potrebno imati zalihe robe u skladištu?

Danko Marčinko: Zalihe su potrebne u onolikoj meri koliko nam osigurava da se protok robe odvija nesmetano prema krajnjem potrošaču. Takođe, skladištenjem robe, tj. većim narudžbama, mogu da se dobiju bolji uslovi nabavke i tako osigurju zalihe od velikih cenovnih promena. Međutim, zalihe bi trebalo zameniti tačnim i pravovremenim informacijama, što bi uz kvalitetno planiranje rezultiralo nesmetanoj isporuci robe uz minimalnu zalihu u skladištu.

Kako vidite saradnju svih učesnika u lancu snabdevanja?

Danko Marčinko: Potrebno je kontinuirano raditi na saradnji svih učesnika u lancu snabdevanja. To je posao koji nikada ne završava. Ta saradnja može da se odvija u više pravaca, kao što su elektronska razmena informacija o proizvodima, prodajnim aktivnostima, budućoj potražnji za određenim proizvodima, a sve to radi lakšeg planiranja proizvodnje i distribucije proizvoda. Saradnja može ići u pravcu pripreme robe za isporuku na strani proizvodnih kompanija prema uputstvima distributera, ili uvidom proizvođača u prodajne rezultate distributera, radi boljeg planiranja proizvodnje.

Šta mislite kako će izgledati budućnost logistike u našoj regiji?

Danko Marčinko: Već odavno možemo da vidimo kako se napredna tehnologija koristi u skladišnim procesima u razvijenim zemljama, uz prisutnu automatizaciju i robotizaciju procesa. Ako govorimo o našoj Adria regiji, istakao bih Voice tehnologiju koja se primenjuje za ubrzavanje procesa prikupljanja robe u skladištima i koja je postala dostupna sve većem broju firmi u našoj regiji. U novije vreme Voice tehnologiju upotpunjuje i Augmentativna stvarnost (AR), poznatija kao proširena stvarnost, koja korisniku omogućava da glasovne naredbe, koje dobije iz WMS sistema, propraćene i vizuelnim prikazom na posebno izrađenim naočarama. Bez obzira na primenjenu tehnologiju, uvek postoji onaj ljudski faktor koji može uticati pozitivno ili negativno na ishod zadanih ciljeva.

Kako nove tehnologije utiču na radna mesta?

Danko Marčinko: Ako govorimo o ljudskom radu najveće benefite od primene novih tehnologija u logističkim skladištima imamo kod transporta robe kroz skladište, gde se naporan fizički rad zamenjuje tehnologijom. Tehnologije koje nadopunjuju radnu snagu, imaju manje negativne posledice na radna mesta od tehnologija koje zamenjuju radnu snagu. Međutim, ne treba se bojati za radna mesta. Tržište rada se menja iz dana u dan i pojavljuju se različite discipline, koje do danas nisu postojale. Dakle, potrebno je da budete spremani na prilagođavanje novim izazovima na tržištu rada, koje oblikuje napredna tehnologija.

Za više informacija o našem pogledu na izazove na području moderne logistike, svakako nas kontaktirajte.

SHARE