Integracija Time&Space-a i SAP- a

Ovaj put pišemo o integraciji između Time&Space-a i SAP sistema. Zašto uopšte uvodimo integracije? S njima izbegavamo:

 • greške pri prekucavanju istih podataka u više sistema,
 • ručni, administrativni posao,
 • usklađivanje podataka u svim sistemima.

Špicine stranke su toga svesne i pitaju za integracije s njihovim ERP sistemima.

Tako smo nakon dugo godina uspešne integracije sa SAP-om došli do tačke sertifikacije integracije našeg rešenja za upravljanje radnim vremenom Time&Space sa SAP sistemom.

Sertifikovana integracija znači da ponuđač rešenja koji se povezuje na SAP, pri integraciji koristi standardna SAP podsistem. Na taj način stranke izbegavaju potrebu za izradom posebnog podsistema na stani SAP-a.

SAP tokom sertifikacije proverava:

 • imamo li uspostavljen “quality assurance” proces
 • odgovara li dokumentacija SAP standardima
  • ugovor o održavanju
  • korisnički uputi

Kako konkretno izgleda sertifikovana SAP i Time&Space integracija:

 • matični podaci koji se unose u SAP se prenesu i u Time&Space
  • podaci o osobi (ime, prezime….)
  • broj pristupne kartice
  • datum početka zaposlenja, datum završetka zaposlenja
  • prenosom podataka korisnik se može registrovati na terminalima i identifikovati na kontroli pristupa
 • u drugom smeru prebacuju se podaci o registracijama i događajima (sat registracije i vrsta događaja) iz Time&Space-a u SAP
  • uparivanja Time&Space i SAP događaja (kako, recimo, nazivamo službeni put, dolazak na posao, ručak…) Špica radi kao deo inicijalne integracije

Kod te integracije stranka na osnovu Time&Space podataka u SAP-u sprovodi:

 • obračun plata
 • time management (upravljanje s kršenjima, postavljanje rasporeda…)

Špica je takođe razvila integraciju koja omogućava da se time management i obračun plata sprovode u Time&Space rešenju.

Ta opcija je bolja za stranku s obzirom da je Špicin proizvod za obračun plata (PIF) jači – omogućava postavljanje kompleksnijih pravila, isplate dodatka, bonusa, prenošenje prekovremenih, zaokruživanje…

Budući da je u Špici core business već 25 godina razvoj sistema za evidenciju radnog vremena, naša rešenja su tehnološki i procesno specijalizovana za taj deo poslovanja. Za to je dobar primer Infozone – kiosk na kom zaposleni u proizvodnji upravljaju svojim radnim vremenom. Više o Infozone kiosku čitajte na blogu >>>

S druge strane korišćenjem rešenja koje je specijalizovano za upravljanje radnim vremenom kupac izbegava ispitivanje ovog područja i implementaciju u SAP-u.

Za više informacija o Time&Space rešenju i o uspešnim integracijama sa SAP-om javite nam se >>>

SHARE