Integracija Pantheon – Time&Space

Kompanije koje su svoje poslovanje znatno poboljšale uvođenjem sistema Pantheon, svesne su velike važnosti efikasnog upravljanja procesima ljudskih resursa. Jedan od najvažnijih parametara koji omogućava ispunjavanje zakonskih zahteva i osigurava značajne uštede administrativnog rada je efikasno upravljanje radnim vremenom. Ovaj deo u celosti rešava Time&Space sistem koji, integrisan s Pantheonom, omogućava direktnu razmenu podataka. Integracijom ova dva sistema osiguravamo značajnu prednost koja eliminiše dupli rad i smanjuje broj grešaka.

Više o integraciji sistema Time&Space sa sistemom Pantheon pročitajte u brošuri >>>

Prednosti:

  • Ušteda vremena
  • Smanjenje grešaka u evidenciji radnog vremena i obračunu zarada.

“Korišćenjem Špicinog rešenja za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Time&Space nameravali smo da optimizujemo naše poslovne procese. Integracija sa sistemom Pantheon pojednostavila je posao kada je reč o obračunu podataka za pripremu zarada i uz to je sve usklađeno sa zakonom, a mogućnost greške je svedena na minimum.”

– Iris Čanadžija, šef računovodstva kompanije Enikon Aerospace

SHARE