Da li je moj WMS kompatibilan sa Voice sistemom?

Odgovor je vrlo kratak, a kako biste mogli da ga razumete u potpunosti, čitajte o Voice rešenjima i njihovom odnosu sa WMS-om.

Voice JESTE kompatibilan sa vašim WMS sistemom, ako je vaš WMS sistem strukturisan i ako ima jednostavan pristup podacima o stanju u skladištu. Većina WMS rešenja poseduje ove osobine.

voice

U Špici smo zadovoljni količinom uvedenih instalacija. Do sada nismo naišli na skladište koje ima WMS, a u koje ne bi mogao da se implementira Voice sistem.

Sa vodećim WMS rešenjima (kao što je SAP, sa kojim smo čak i tehnološki partneri), već je izvršena integracija Voice sistema. Iz tog razloga potrebno je manje modifikacija, a projekat će biti jednostavniji.

voice_hardware

Ako vaš WMS nije dobro strukturisan i ako nije jednostavan pristup skladišnim podacima, Voice se može implementirati, ali očekivana poboljšanja će biti manjeg obima. Implemetacija Voice-a može biti tačno ono o čemu je potrebno razmisliti o procesima upravljanja skladištem i optimizovati ih na viši nivo.

Ali i dalje postoji mogućnost da se Voice neće moći povezati sa vašim WMS rešenjem. Na primer, integracija bi mogla biti izazov ako je WMS u “cloud-u” i nemate nikakav softverski pristup podacima iz WMS-a.

Ali, uvek važi pravilo, da je Voice jako koristan u onim skladištima, u kojima je visok intenzitet rada. Što je veće skladište, utoliko je veći efekat koji ima Voice sistem.

Za više informacija svakako nas kontaktirajte.