Da li evidencija radnog vremena ima smisla u malim kompanijama?

Mišljenje o evidenciji radnog vremena u manjim preduzećima je podeljeno. Zaposleni misle da uvođenjem evidencije radnog vremena, nadređeni nameravaju da ih još više kontrolišu, a poslodavci samo žele da smanje troškove i uštede na vremenu potrebnom za obračun plata.

Veće kompanije su prisiljene na donošenje odluke o uvođenju evidencije radnog vremena, jer im administracija oko radnog vremena zaposlenih oduzima toliko vremena da dolaze do pitanja da li zaposliti ljude koji će prekucavati odrađene sate u računare, koje će zatim pretvarati u podatke za obračun plata ili da radije kupe IT opremu. Pošto je u Srbiji trošak plata velik, većina ih se odluči za drugu opciju.

Zašto se manja preduzeća odlučuju za uvođenje elektronske evidencije radnog vremena?

  • Manje sati potrošenih na pripremu podataka za isplatu plate: U manjim preduzećima radna mesta su raznolika. Jedna osoba često obavlja funkcije više radnih mesta (sekretarica obavlja i marketing, prodajnu asistenciju, piše ponude,  podrška je strankama i dr.). Stoga, kompanijama mnogo znači ako se zaposleni fokusira na profitabilne radne zadatke. U malim preduzećima, gde sate obračunava direktor, ušteda na vremenu je još dragocenija.
  • Kraj istraživanjima ko je i kada bio na poslu, ko je trenutno prisutan: Elektronska evidencija je transparentan pokazatelj poslodavcu, kao i zaposlenima, kada su bili na poslu, koliko su sati odradili, koliko je prekovremenih sati ostvareno. Ponekad se dogodi da se mnogi sukobi između poslodavca i zaposlenih uvođenjem evidencije reše, pošto podaci o tome koliko sati zaposleni odrade i kada, nisu više stvar osećaja i intuicije. Modernim sistemom za evidenciju, nadređeni može u svakom trenutku i sa bilo koje lokacije (putem mobilnog telefona, interneta) da proveri ko trenutno radi. Moguće je proveriti na kojoj se lokaciji zaposleni registrovao što je praktično za terenske radnike.
  • Nema više čekanja da direktor dođe u kancelariju da potpiše odsutnost: Uvid u podatke ko kada ima najavljen dopust, službeni put ili bolovanje, u manjim preduzećima često je omogućen preko excel tabela. Ako preduzeće nalaže najavu odsutnosti, papiri za odobrenje nakupljaju se kod direktora. Elektronska evidencija omogućava elektronsku najavu odsutnosti, kao i njihovo odobravanje.

all hours blog slika

  • Eliminacija dolazaka u preduzeće za terenske radnike samo iz razloga nadzora: Za preduzeća koja imaju terenske radnike omogućena je registracija sa terena putem pametnog telefona (Android ili iOS), prilikom čega aplikacija pamti lokaciju sa koje je obavljena registracija. Stoga, više nema potrebe da se terenci vraćaju u preduzeće kako bi se odjavili sa posla. Na taj način dobija se na uštedi vremena i živaca zaposlenih.
  • Mogućnost evidentiranja fleksibilnog radnog vremena: Rad u manjim kompanijama (gde su neretko i mlađi ljudi) često je fleksibilan, što znači da zaposleni povremeno rade od kuće, na različitim lokacijama. Sistemi za evidenciju radnog vremena prate evoluciju radnih praksi, pa je omogućena evidencija na više različitih načina.

Predrasude da evidencija radnog vremena uništava dobar odnos u preduzeću, sve češće su nadjačane prednostima i olakšanjima koje ona donosi. Osećaj da je evidencija samo kontrola zaposlenih, zbog prilagođavanja nivoa prava za svakog zaposlenog ili grupu, nakon uvođenja brzo nestaje.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.