Automatizovan obračun zarada zaposlenih

Kako bi postigli automatizovan obračun zarada zaposlenih, prvo moramo imati podatke o evidenciji radnog vremena.

Savremene evidencije beleže vreme zaposlenih, kada su oni na poslu (putem terminala s karticama, putem mobilnih telefona ili računara) i kada zaposleni nije na poslu: to se beleži u evidenciju sa odgovorajućim obrazloženjem: bolovanje, godišnji odmor, službeni put,…

Kako podatke iz evidencije radnog vremena upotrebiti za automatsku pripremu plata:
  • Proces obračuna sati za plate je složen i najčešće traje 1-2 dana. Najčešće ga radi samo jedna osoba koja poznaje sve „finese“ internih pravila o radnom vremenu. Ta osoba „iz glave“ zna kako i koje vrste primanja obračunati, ako je radnik npr. radio treću smenu, na subotu koja je ujedno i praznik. Ukoliko ta osoba ode na bolovanje, pre nego što se trebaju obračunati sati za plate nastaju veliki problemi, dolazi do pogrešno obračunatih sati, a isplata plate može kasniti. Da ne spominjem da se ova osoba ni u snu ne može nadati godišnjem odmoru u vreme obračuna plate.

 

  • Uvođenjem modernog sistema kao što je Time&Space, proces od prijave i odjave radnika do prenosa u plate je automatizovan. Pravila obračuna se ne nalaze u nečijoj glavi, već su tačno definisana u sistemu. Mogućnost greške svedena je na minimum, a kroz različite, više ili manje automatizovane mehanizme, greške se jednostavno otkrivaju i popravljaju. Za obračun sati za platu sada je potreban samo klik mišem.

 

  • Povezivanje evidencije radnog vremena i obračuna plata u jedan automatizovan proces, značajno utiče da podaci o radnom vremenu budu objektivni, tačni i redovno ažurirani. Ukoliko je radnik zaboravio karticu ili je vođa tima zaboravio da unese godišnji odmor, sistem će ih najkasnije pred obračun zarada podsetiti da te podatke ažuriraju.

 

  • Time&Space sistem za evidenciju radnog vremena sadrži i PIF „konektor“ koji omogućava jednostavno spajanje na gotovo svaki sistem za obračun plata.
    PIF (Payroll Integration Framework) posebno je moćan modul koji omogućava vrlo detaljnu konfiguraciju pravila po kojima će se sati iz evidencije rada, klikom miša, preračunati u vrste primanja i izvoziti dalje u sistem za obračun plata.

 

  • Pre samog izvoza, PIF omogućava i detaljan pregled svih izračunatih vrsta primanja, razlika sati ili kontrolnih suma kako bi se ispravile sve eventualne greške u evidenciji rada, a obračunati sati bili 100% ispravni.

 

  • Takođe, PIF poseduje i sopstveni generator izveštaja, koji omogućava izradu sumarnih i detaljnih izveštaja, među kojima je i izveštaj prema Zakonu o radu. Bitno je napomenuti da se izveštaj prema Zakonu o radu izrađuje na osnovu istih podataka koji se izvoze u plate tako da će podaci na izveštaju uvek odgovarati podacima na isplatnoj listi.

Za više podataka o sistemu, koji omogućava automatski prenos podataka iz evidencije radnog vremena u sisteme za obračun plata, posetite našu web stranicu.

SHARE