Automatska rezervacija zaliha

Ponekad je razlog prelaska na WMS sistem (warehouse management system) želja da se poveća broj narudžbi koje mogu biti dostavljene u dogovorenim rokovima.

Kupcima koji nemaju odgovarajuće WMS rešenje često se događa da obećaju svojim strankama (dvema ili više) nešto što vide na zalihama, a onda se dogodi da zbog manjka robe jedna od stranki mora čekati.

Kako bi se osigurao visok nivo usluge potrebno je i praktično automatizovati proces rezervacije zaliha.

Kako izgledaju automatske rezervacije:

  1. Kada lansiramo prodajni nalog, proverimo stanje zaliha i ako je na stanju dovoljno robe, rezervišemo je za našu narudžbu. Zatim odlučimo hoćemo li je isporučiti odmah ili ćemo pričekati datum isporuke koji je odredio kupac.
  2. Ako na stanju nemamo dovoljno robe:

a. Napravimo delimičnu isporuku, ako je takva politika firme ili ako kupac dopušta delimičnu isporuku. U tom slučaju rezerviše se količina raspoloživih zaliha i lansira se dopunski nalog. Kada roba dođe napravi se cross docking i roba ide direktno kupcu.

b. Pričekamo da se zalihe dopune i nakon toga šaljemo celu količinu narudžbe.

Rezervacija onemogućava da neko drugi isporuči naše narudžbom rezervirsane zalihe i ne navodi skladištara koji radi picking na lokaciju rezervacije.

Rezervacije v skladišču

U posebnim slučajevima (ako se radi o ključnom kupcu ili hitnom slučaju) mora postojati relevantna osoba (najčešće šef logistike) koja ima pravo na izmenu prioriteta:

  • omogućeno je od rezervacije robe, pa do
  • menjanja prioriteta rezervacija (da npr. neki nalog ide na obradu pre onog što je bio prvi).

Vođa logistike, ili neka druga ovlašćena osoba, najčešće ručno menja prioritete, i taj postupak je zapravo izuzetak od pravila.

Nakon toga se uspostavi automatsko obaveštavanje (mailom ili na neki drugi način) kada zalihe padnu na kritično malu količinu. Obaveštavanje se može vrlo jednostavno postaviti i izveštaji se mogu primati na dnevnom, nedeljnom ili nekom drugom nivou.

Za više informacija o dobrim praksama vezanima za skladišno poslovanje svakako nas kontaktirajte.

SHARE
Vlado Jovanovic is, consultant for optimizing warehouse IT processes works with strong background in ERP systems. His field of expertise are warehouse management systems from large to small scales. For Spica he introduces studies for new coming projects, leads the projects and gets things done.