Analitika podataka iz evidencije radnog vremena

Za ljudske resurse u kompanijama izdvaja se mnogo novca, ali sa druge strane ljudski resursi su i najvažnija karika kompanije. Uprave kompanija su svesne troškova i značaja ljudskih resursa, pa od HRM odelenja traže sve kompleksnije zahteve kod dostavljanja podataka u adekvatnom obliku i realnom vremenu. Na osnovu takvih analiza, uprava donosi odluke na području investicija ili smanjenja ljudskih resursa.

BI (business intelligence) polako zamenjuje tradicionalne obrade podataka. Ako smo nekada dostavljali “big data” (veliku količinu podataka) u Excel tabelama, danas uprava želi da ima već pripremljene analize, kako bi mogli donositi što efikasnije odluke i još važnije: prognoziranje.

Ako nas je broj sati bolovanja do sada svake godine iznenadio, danas želimo da saznamo kako i zašto u nekim odelenjima dolazi do odsutnosti, koji dani su najfrekventniji za bolovanja i slično. Takođe želimo da planiramo proizvodnju na osnovu prognoze odsutnosti.

Sa druge strane još veći izazov je kako sprečiti neefikasnu prisutnost na radnom mestu, ili takozvane prazne sate, koji nisu beleženi ni na jedan projekt, zadatak ili vrstu rada.

Analitika

Rešenje Time&Space sa svojim modulima pospešuje prikupljanje svih podataka, koji su relevantni za upravljanje radnim vremenom, kao i odvojen modul za analitiku tih podataka.

Modul Analytics Data Generator

S obzirom da svaka firma ima svoje zahteve po BI (osnovano na internim pravilima, industrijom, kojoj pripada firma i naravno oblikom rada), u Špici smo pripremili modul, koji može dostavljati analize po meri.

Modul se instalira na server, na kom imamo instaliran Time&Space. Modul dostavlja podatke na definisanu lokaciju servera i podatke osvežava na periodično, kako administrator definiše.

Zajedno sa instalacionim uputima modula, korisnik dobije popis svih polja koje može koristiti u svojim SQL query upitima.

Primer: Koji radnici su radili vikendom?

Rad za vikend

Primer: Koji radnici su kasnili na posao?

Kasnili na posao

U uputstvima Špica dostavlja i par SQL upita, koje su na raspolaganju da ih firme prema svojim potrebama unapređuju i koordinišu sa upravom.

Za detaljnu prezentaciju modula i dobre prakse koje je Špica stekla u 25 godina iskustva, svakako nas kontaktirajte.

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.