9 efekata dobrog sistema za upravljanje skladištem

DOBRO IMPLEMETIRAN WMS Sistem ZNAČAJNO POBOLJŠAVA KVALITET RADA SVAKOG SKLADIŠTA.

WMS sistem mora biti pravilno izabran, rešenje mora odgovarati potrebama i mogućnostima kompanije. Postavke ili “parametrizacija”, koje omogućava svaki WMS sistem moraju biti optimalne. I korisnici moraju dobro poznavati sistem, jer će ga u suprotom koristiti pogrešno i rad će biti neefikasan. Efekti dobro uvedenog Frontman WMS sistema su:

 1. Integracija:  ERP i WMS su usko povezani.
 2. Izlazne pošiljke: u proseku se izdržljivost skladišta podiže za 15%, a omogućena je čak dupla količina narudžbi u isto vreme.
 3. Efikasnost ekipe: produktivnost ekipe i smanjenje troškova rada se povećava za 20%, brza obuka novih zaposlenih u skladištu.
 4. Tačnost stanja zaliha: tačnost stanja zaliha je preko 99%, i 70% – 85% je manje popisnog manjka i bolji je nadzor nad stanjem zaliha. Čak i do 10 puta brže završen popis.
 5. Tačnost narudžbi: preko 99,98% tačnosti isporuke, manje pritužbi.
 6. Brz odziv sistema: odziv WMS sistema je posebno važan. Jedna sekunda čekanja na odziv sistema pri skeniranju robe kod 4000 skeniranja dnevno znači više od jednog sata prekovremenog rada dnevno. WMS sistemi sudrugačije koncipirani od ERP sistema, rade na odvojenim bazama podataka i zato im je odziv puno brži, jer nisu zavisni od opterećenosti ERP sistema.
 7. Vođenje skladišta: 99% pouzdanosti pripreme materijala za izdvajanje.
 8. Optimizacija prostora: za istu količinu robe potrebno je od 10, pa do 40 % manje prostora.
 9. Brža sprovođenje svih skladišnih procesa

Prednosti Špicinih rešenja pri uvođenju WMS skladišnih sistema:

 • Brza i efikasna implementacija: implementacija je moguća u 90 dana, s minimalnim mešanjima u trenutno poslovanje. 
 • Regionalna i globalna prisutnost: osigurana je implementacija preko mreže vlastitih kompanija u celoj  Adriatic regiji. Frontman Accellos WMS ima više od 3000 postavljenih sistema podrške brojnih partnera širom sveta.
 • Dobro osposobljena i rastuća ekipa: Špicina ekipa stručnjaka se stalno povećava i sposobna je da osigura kvalitetno završene kako male, tako i  najveće projekte.

skladišče

Ako vas zanima šta je važno pri izboru WMS-a sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Obavestite nas ako imate specifičan izazov kada je u pitanju implementacija WMS sistema. Za više informacija posetite našu web stranicu >>>

SHARE