5 lot područja koja trgovci već uključuju u svoje poslovne modele

  • Predvidivo održavanje opreme koristi se za upravljanje energijom, predviđanje kvarova opreme i predviđanje ostalih mogućih sadržaja. Takav model najviše dolazi do izražaja kada se radi o kompleksnoj opremi kao što su rashladne jedinice. Kada se takvoj opremi dodaju napredni senzori možemo predvideti potrebe za servisom ili održavanjem što posledično donosi uštede pri potrošnji energije i smanjuje mogućnost kvara hrane zbog promene temperature. 
  • Efikasno upravljanje marketom jedno je od ključnih ciljeva napredne logistike, a IoT tu dolazi kao pomoć pri održavanju voznog parka i optimizaciji rute. Znamo da mnogi distributeri već koriste GPS za praćenje i kontrolu vozila, a uz nove algoritme i rešenja imamo mogućnost dobijanja još detaljnijih informacija o tome koliko je roba blizu određene prodavnice. 
  • Kada se o logistici u poslovnim procesima raspravlja sa tačke gledišta kupaca u trgovinama, fokus je najviše na brzim promenama što klasično stanje zaliha na skladištu teško može pratiti. Pre svega, nedostaje ona dinamika prostora koja se može pronaći kod kupaca pri odlukama za kupovinu koje su po pravilu vezane na akcijske cene i nove proizvode. Otvaraju se poznate stare težnje za automatizovanim tehnološkim rešenjima, koje su danas s jasnim konceptima sve dostupnije i sve se više koriste. IoT nam može pomoći pri prepoznavanju pravih prilika za kupovinu u realnom vremenu, kao i pri beleženju izgubljenih prodaja. RFID je dobro proveren deo IoT priče i možemo ga koristiti za upravljanje zalihama ili upravljanje sopstvenom opremom, kao i za testiranje kvaliteta naših usluga. Trenutno se tipični distributivni centri organizacijski temelje na fiksnim hodnicima i policama. U budućnosti će se centri temeljiti na otvorenom prostoru gde će se automatizovane transportne jedinice nezavisno organizovati prema zahtevima u realnom vremenu.
  • Povezani potrošači imaju sve veći uticaj na razvoj i organizaciju prodavnica. Većina trgovaca je svesna da kupci mogu u svakom trenutku da uporede cene sa konkurencijom ili online prodavnicama. Retki na raspolaganju imaju i zalihe. Zamislite situaciju u kojoj kupcu možete ponuditi najbolju cenu ili mu ponuditi dodatne usluge na temelju lokacije kupca u prodavnici. Do sada se smatralo normalnim slati masovne promotivne materijale potrošačima s očekivanjem da će ih se određeni broj odlučiti na kupovinu ili barem posetu. IoT priča nam pomaže da razumemo perspektivu potrošača (npr. lokaciju i vreme posete prodavnici) i pomoći mu u kupovini i proaktivnom nastupu. Recimo da nedostaje kolica na ulazu i sistem automatski upozorava zaposlene da moraju dopuniti.
  • U pametnoj prodavnici moguće je jednostavno analizirati kretanje potrošača i predvideti najčešću putanju kupca. Pre je bilo potrebno izdvajati puno novca za skupe istraživačke projekte kako bi se analiziralo ponašanje kupaca i analizirao rad zaposlenih. Sada se upravo za te potrebe koristi inteligentna video analiza ili praćenje preko WLANa. Takva vrsta rešenja nam omogućava prikaz vremena potrošača na određenoj lokaciji. U realnom vremenu se tako zaposleni može usmeriti na odgovarajuću poziciju, mogu se analizirati kretanja potrošača i na taj način prodavnice se mogu postaviti optimalno. Informacije u realnom vremenu nam omogućavaju mogućnost implementacije efikasnog digitalnog marketinga unutar prodavnice tako da putem aplikacije dajemo niz obaveštenja putem pametnih telefona potrošača.Brzim napretkom internet kupovine trgovci su veoma zainteresovani za online trgovinu s user friendly interfejsom i unutar trgovine. I oni žele pristup jednako bogatim i interesantnim analizama koje se dobijaju putem web stranica ili mobilnih aplikacija. Želja odgovornih za maloprodaju je, pre svega, imati širi pogled na mogućnosti pri oblikovanju iskustva korisnika, dobiti što tačnije informacije o tome na koji način potrošači žele potrošiti svoj novac! Diferencijacija koja će doći s IoT biće upravo u tome na koji način da trgovci percipiraju, razumeju ili deluju na temelju prikupljenih informacija. IoT, tehnologija i uređaji nisu važni sami za sebe. Za korišćenje gore navedenih prednosti trgovci se pri IoT aplikacijama moraju usredsrediti na one koje dobro služe kupcima i dodaju nove vrednosti u prodavnice.
SHARE