4 koraka do efikasnog popisa

Vreme za inventar ili godišnji popis osnovnih sredstava najčešće je na kraju godine iako pravne osobe mogu da završe popis u bilo kom drugom mesecu, ne samo u decembru.

S obzirom da stanje osnovnih sredstava značajno utiče na bilans i poreske obaveze nije svejedno kako se popis radi.

Takođe, popis je za prikaz pravilnog i tačnog stanja osnovnih sredstava veoma važan.
img_0754

Zašto bi se mučili na kraju godine?

Iako se prema srpskom standardu finansijskog izveštavanja popis mora napraviti jednom godišnje kraj godine će biti manje težak i naporan ako se tokom godine usklađuje stanje u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem osnovnih sredstava. U manjim preduzećima je veoma bitna komunikacija sa računovodstvenim servisom. Redovno usklađivanje potraživanja, osnovnih sredstava i zaliha, na kraju godine će preduzećima uštediti dosta vremena.

Šta je važno kod popisa i kako ga realizovati?

1. Odgovarajuća i pravovremena priprema, što znači da ne radimo sve na brzinu i u poslednji čas. Dokumentacija mora biti uređena i svi događaji koji su se dogodili do dana kada radimo popis moraju biti proknjiženi. Moramo unapred planirati ko će šta popisivati, kada i gde.

Pri planiranju popisa treba voditi računa da se radi onda kada je opseg popisanih sredstava što manji (kada su zalihe što manje), kada je opterećenje i aktivnost područja popisa što manje (recimo kada su u prodavnicama neradni dani). Cilj je da je realizacija što isplativija i da ne ometa redovni rad.

2. Treba da razmislimo kada želimo da radimo popis osnovnih sredstava i do kada želimo da ga završimo. To je posebno važno za one kod kojih je naplata vezana za prethodnu potvrdu kupaca (često aktuelno u građevinskom okruženju). Takvo potvrđivanje često zna da se oduži, čak i na više od 30 dana, tako da je teško pravovremeno pripremiti odgovarajući popis.

img_0715

3. Za pregled rezultata popisa osnovnih sredstava i za komentarisanje rezultata odgovorna osoba mora da odvoji vreme kako bi ih detaljno analizirala. Kada govorimo o malim preduzećima tu se često radi o vlasniku ili direktoru. Često se otkriva da se stanja ne podudaraju zbog toga što za određene događaje nije pripremljena odgovarajuća dokumentacija. Iz tog razloga stanja u poslovnim knjigama ne odgovaraju stvarnom stanju.

4. Pri samom popisu nije važno samo da li su sredstva tamo gde treba da budu, već treba proveriti u kakvom su stanju. To je posebno važno za sitni inventar i za stanje zaliha.

Digitalni popis osnovnih sredstava uz pomoć bar kodova je brz i gotovo bez greške. 

Pročitajte još i naš blog na temu najčešćih pitanja o popisu osnovnih sredstava. Ukoliko vam je potreban brži i tačniji popis stojimo vam na raspolaganju.

SHARE