WMS in govorno vodenje v Plodine skladišču – VIDEO

Plodine, ena večjih hrvaških trgovskih verig, poznana po skrbi za svoje kupce in po prednosti domačim artiklom, je za osemkrat povečala učinkovitost dela v skladišču. To so dosegli v skupnem projektu s Špico in z uporabo Špica WMS nabora rešitev: Highjump WMS, Špica Voice Extreme in Honeywell Vocollect.

Glavnina projekta se je dogajala v centralnem skladišču s 17.862 m2 v bližini Reke iz katerega oskrbujejo 82 trgovin, ki jih imajo Plodine po celi državi. Leta 2016 je v skladišču delalo okoli 120 zaposlenih v treh izmenah (40 v vsaki izmeni). Preko celega dneva je skladišče odpremilo 1.000 postavk artiklov. Z novo rešitvijo se komisionira samo še v dveh izmenah, ostali skladiščni procesi se še vedno izvajajo v treh izmenah, vse pa je med sabo avtomatsko sinhronizirano. Od aprila 2018 naprej skladišče dnevno odpremi 8.000 postavk artiklov.

Proste roke, prost pogled

Take neverjetne rezultate sta Plodine in Špica dosegli leta 2017 z uvedbo WMS z glasovnim vodenjem in s hkratno optimizacijo skladiščnih procesov in organizacije prostora. Prejšnje delo s pomočjo papirja in skladiščnega modula v ERP sistemu je zamenjal moderen in učinkovit sistem. »Novi način dela je poleg večje učinkovitosti tudi bolj varen, saj imajo zaposleni v skladišču prost pogled in prosti obe roki, ker jim ni potrebno držati ne papirja ne prenosnega čitalca črtne kode«, pojasnjuje Ivan Mićić s Plodin.

Večja učinkovitost sistema in zaupanje v izkušnje Špice sta bila glavna razloga za odločitev o uvedbi WMS sistema Highjump in Honeywell Vocollect rešitve, ki ju povezuje Špicina rešitev VoiceXtreme.

Učinkovito delo

Z uvedbo celovite rešitve (WMS+Voice) in hkratno optimizacijo dela so Plodine pridobile v vseh fazah skladiščnih procesov. Hitrejši je prevzem, artikli so hitro uskladiščeni, preko noči se že pripravijo artikli za odpreme naslednji dan, odprema pa je hitra in dobro izkoristi odpremni prostor ter vsa tovorna vrata. Hitra priprava blaga sama po sebi namreč ni dobra, če se pošiljke kopičijo pred izhodnimi vrati in čakajo na vozila. Z uvedbo WMS rešitve smo vse aktivnosti v skladišču med sabo sinhronizirali in so učinkovite tako glede izrabe prostora kot tudi zaposlenih. Z drugačno organizacijo lokacije artiklov smo dosegli tudi bolj učinkovito izrabo internih viličarjev in vozičkov.
Velika natančnost dela
Dodatni mehanizmi za povečevanje natančnosti dela omogočajo hitro delo skoraj brez napak. »Z uvedbo glasovno vodenega komisioniranja smo število napak občutno zmanjšali, kar je bil eden glavnih ciljev projekta« poudarja mag. Danko Marčinko iz Špice.

Popolna transparentnost skladišča

Drugi pomemben učinek nove rešitve je bistveno povečana transparentnost celotnega skladišča. Vse količine, lokacije in premike vseh artiklov je sedaj možno spremljati na ekranu in jih analizirati. »Pred uvedbo WMS sistema so samo tisti zaposleni, ki so delali na nekem področju skladišča, poznali lokacijo artiklov. Vsak je bil strokovnjak za svoj ‘otok v skladišču’,« se spominja Mićić. Iskanje artiklov je bilo še posebej naporno, ko je bil nekdo na dopustu ali bolniški. Zdaj je brez težav možno zagotavljati odpremo v roku manj kot 24 ur od prejema naročila, saj vsi lahko delajo na vseh področjih skladišča – vse lokacije pozna WMS. To je skrajšalo tudi čas za uvajanje novih zaposlenih, kar je še posebej pomembno zaradi sezonskih fluktuacij.

»Šolanje za uporabo Talkmana traja samo pet minut«, pravi Ivan Mićić. »Definiranje individualnega govornega profila traja še dodatnih 30 minut. To vključuje prepoznavanje niza kratkih ukazov in standardiziranih odgovorov. Tako se glasovni sistem uči prepoznati izgovor, naglas in narečje posameznega zaposlenega in se odlično prilagodi uporabniku – in ne obratno,” komentira Danko Marčinko, Špicin WMS svetovalec. Honeywell Vocollect Voice rešitev je tako fleksibilna, da lahko vsak zaposleni uporablja svoj materni jezik in hkrati dela v vseh področjih skladišča.

SHARE
Mag. Aleš Habič je strokovnjak s področja sledenja materialnih tokov v proizvodnji in skladišču. V Špici je zaposlen kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologije označevanja izdelkov, palet, ter obvladovanju skladiščnega poslovanja in skladiščne tehnologije. Je avtor strokovnih člankov na temo označevanja in črtne kode, član združenja ZELO in pooblaščen inženir pri IZS.