Urediti razmere na vhodu = lažje delo v skladišču!

Idealna logistična veriga pomeni tekoč, cenovno ugoden in hiter pretok blaga od dobaviteljev do kupcev.

SCM

 

Pri poslovanju skladišča je zelo pomembno kakšno blago pride na vhod. Če dobimo v skladišče pravilno in dobro označeno blago, so prevzem, premik, komisioniranje in izdaja, veliko enostavnejša.

Kvaliteto dobavljenega blaga določa:

  • točnost dobava v kvantitativnem vidiku – to pomeni da se količina, tip embalaže in tip blaga popolnoma ujema z naročilom (ko se vzpostavi zaupanje v dobavitelja, odpade potreba po kvalitativni in kvantitativni kontroli blaga na vhodu),
  • pravilno označevanje blaga po veljavnih standardih (na primer GS1) – oznake je možno uporabljati v nadaljnjih procesih.

Kvalitetne dobave lažje zagotavljajo večja in informacijsko bolje podprta podjetja, ki imajo lastne logistične informacijske sisteme (WMS) in dovolj usposobljenih zaposlenih s področja logistike in informatike.

Manjši dobavitelji imajo v tem pogledu veliko izzivov.

Veletrgovci lažje zahtevajo kvaliteto dobav v smislu označevanja, usklajenosti z naročilom in ustreznosti transportnih enot. Veliko slovenskih proizvodnih podjetij posluje z velikim številom manjših dobaviteljev: z majhnimi podjetji ali obrtniki. Po drugi strani niso dovolj veliki kupci pri tujih dobaviteljih, da bi uspeli zagotoviti ustrezno kvaliteto dobav. Velikokrat srečamo primere, ko blago pride slabo označeno, ali sploh neprimerno označeno za avtomatsko identifikacijo.

Že kratka kalkulacija na strani kupca pripelje do zaključka, da je najceneje če dobavitelji sami pravilno pripravijo pošiljke.

Veletrgovci to običajno dosežejo z ostrimi pogodbenimi pogoji in visokimi sankcijami, ker imajo veliko pogajalsko moč. V proizvodnih podjetjih pogosto ponudijo dobaviteljem svoj lasten sistem za pripravo in označevanje blaga. Taki sistemi so zgrajeni v spletni aplikaciji in s pripadajočo strojno opremo. Dobavitelji morajo na nek način vnesti podatke o dobavi v aplikacijo in nato izpisati ustrezne etikete za transportne enote. Prednost take rešitve je, da dobavitelji z majhnimi stroški zadovoljijo potrebe kupca. Slabosti pa: pri pripravi podatkov gre običajno za ročni vnos in lahko pride do kritičnih napak ter da imajo več različnih sistemov, za vsakega kupca svojega. Vsak sistem ima svoje specifične zahteve.

Druga rešitev je kontrola in označevanje blaga na vhodu. To poveča logistične stroške, ki jih mora plačati dobavitelj.

Dobavitelji se temu izognejo s postavitvijo svojega logističnega sistema, ki zagotavlja ustrezno kvaliteto odprem.

V Špici imamo rešitve iz družine Frontman WMS, ki so primerne tako za veletrgovce, proizvodna podjetja kakor tudi za manjše člene v logistični verigi. Z našim znanjem in izkušnjami razumemo izzive z očmi kupca kakor tudi dobavitelja. Naše rešitve uspečno delujejo v vseh členih preskrbovalne verige.

Več o Frontman WMS rešitvah na naši spletni strani >>>

SHARE
Dejan Reichmann je strokovnjak s področja optimizacije procesov v skladiščnem in proizvodnem poslovanju. V Špici deluje kot vodja projektov in svetovalec pri izbiri tehnologij in rešitev za obvladovanje skladiščnih in proizvodnih procesov. Je avtor slovenske rešitve za informacijsko podporo skladiščnih procesov Frontman Hydra WMS.______________________________________________________________________Dejan Reichmann is an expert in the field of IT systems and process optimization in the field of logistics. At Spica, he works as a project manager and WMS consultant. He is the author of Frontman Hydra WMS, the Slovenian solution for warehouse management.