Študija primera: Frontman SFA tablice pri Podravkinih potnikih

S Frontmanom smo poenostavili delo potikov in dvignili učinkovitost
Izziv

Podravka Slovenija, slovenski predstavnik največjega proizvajalca hrane v regiji, prodajo svojih izdelkov pospešuje s 40 terenskimi potniki. Ker je pospeševanje prodaje eden ključnih procesov Podravke, je ta proces deležen še posebne pozornosti. Tudi to je botrovalo, da se je Podravka Slovenija po 10 letih uspešnega sodelovanja s Špico, odločila preiti na novejšo verzijo rešitve Frontman SFA. Rešitev skrbi za informacijsko podporo dela potnika na eni strani, kot tudi upravljanje prodaje na drugi strani.

Podravka logo slikaPodravka Slovenija si je pri novi rešitvi želela predvsem naslednjih funkcionalnosti:

• lažjega planiranja bolj učinkovitih poti potnikov,
• opomnikov o preteklih dogovorih,
• informacij o trenutnih in bodočih kampanjah,
• popisa cen in prisotnosti na policah,
• fotografiranja prodajnih mest in dogovorov o dodatnih izpostavitvah,
• spremljanja mesečnih in dnevnih ciljev potnikov,
• planogramov.

Po drugi strani je Podravka Slovenija želela preiti iz malih črno-belih Windows Mobile terminalov na tablice z večjimi in barvnimi ekrani. Na starih napravah so uporabljali zgolj funkciji pobiranja naročil in fotografiranja na terenu, kar ni več zadostovalo za učinkovito in dinamično delo v prodaji.

SAP integracija slika

Rešitev

Podravka Slovenija je skupaj s Špico preverila vse možnosti in tehnološke napredke glede na dosedanji način dela. Špica je predlagala uporabo tablic ter ponudila najem programske opreme. Podravka Slovenija je po temeljitem testiranju izbrala 8-inčne tablice. Preverjali so tudi večje, ki so se izkazale za nepraktične. Implementacija rešitve Frontman SFA je potekala tri mesece. V tem času so trije potniki s terena sporočali ekipi Špice svoja opažanja in priporočila za izboljšave. S tem je postavitev procesa, sistema in delokroga potekala agilno in učinkovito, potniki pa so soustvarjali novo rešitev. Za preostale potnike pri prehodu na novo verzijo ni bilo nobenih motenj.

Rešitev so potniki sprva sprejeli z mešanimi občutki, predvsem starejši potniki, ki so manj vešči rabe IT tehnologije. S prilagodljivo rešitvijo Frontman SFA smo tudi na novih tablicah vzpostavili podoben sistem dela kot so ga bili vajeni prej. Rešitev je bila kmalu pozitivno sprejeta v celotni ekipi.

Zaslon Frontman tablice slika

Frontman SFA poročila slikaRezultati

Frontman SFA je dosegel vse glavne cilje posodobitve IT podpore potnikom na terenu:

• poenostavitev dela z avtomatizacijo,
• odprava rabe papirja,
• večja udobnost in hitrost dela
• boljši prodajni rezultati terenske ekipe.

Potniki na terenu odslej hitreje dostopajo do informacij, ni jim več potrebno listati po papirjih in iskati podatkov o dogovorih za posamezno prodajno mesto. Na velikem barvnem ekranu hitro preverijo dogovore, planograme, neto promet ter cene za prodajno mesto, fotografirajo izpostavitve in poberejo naročila. Po drugi strani je planiranje poti enostavnejše, kot tudi zagotavljanje, da so A, B in C stranke obiskane v dogovorjeni frekvenci.

Podravka Slovenija svojo terensko ekipo deli na dva dela: gostinski in trgovski segment. Glede na to se v Frontman SFA definirajo različni cilji za vsako ekipo – tako glede prodaje kot glede števila izpostavitev. Kompleksno poročanje omogoča izvoz mesečnih, tedenskih in dnevnih rezultatov. Tako pridobimo vpogled v izpostavitve, število obiskov, naročila izdelkov po kategorijah in drugo. Na osnovi teh podatkov lahko Podravka Slovenija sproti optimizira delo svoje potniške ekipe.

Več študij primerov najdete tukaj. Ali vaša potniška ekipa še vedno opravlja svoje delo brez tablic? Kontaktirajte nas, da pregledamo delovanje vašega sistema in vam svetujemo, kako optimizirati delo potnikov.

SHARE
Being part of the Spica management team for more than 15 years, Andrej Planina is considered a leading regional expert in the field of business mobile solutions and technologies for automatic identification. He obtained extensive knowledge working as a project manager for major organizations in the region. Well aware of the business aspects in information processes, Andrej is the author of some of Spica’s successful products. An award-winner for the best innovation for the "Intelligent safety control system“, he is regularly invited to share his knowledge as the lecturer at the University of Ljubljana (Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics). When not working for Špica, he is a passionate wine taster and blogger. Find out more at https://vinovino.si/