Stanje in izzivi na področju FMCG trgovine

poročilo s konference Prodaja na policah 2018

V torek, 9.10.2018, je v Ljubljani potekala konferenca Prodaja na policah, kjer je prek 150 trgovcev, proizvajalcev in dobaviteljev razpravljalo o stanju in izzivih na področju FMCG trgovine. Trendi so vsekakor usmerjeni v digitalizacijo, popolnem fokusu na potrošnika ter zmanjševanju vplivov na okolje!

prodaja in marketing na policah 2018

Glede na usmeritve posameznih govorcev bi izpostavil sledeče primere dobrih praks:

David Visenjak (Perutnina Ptuj) je na primeru Natur Premium (partner iz Švice) izpostavil zahtevo po spremembi miselnosti v celotnem proizvodnem ciklu in diferenciaciji njihovih izdelkov v primerjavi s konkurenti. Zahteve po “skrbi za živali” in zagotavljanju “živalim prijazno rejo” je predstavljalo največji izziv znotraj organizacije. Potrošnikom nista pomembni zgolj cena in izgled izdelka temveč tudi način reje živali. To se je pokazalo predvsem kot nuja pri prisotnosti na tujih trgih.

BlockChain tehnologija v FMCG industriji je prisotna za dokazljivost izvora izdelka. Narejena je bila aplikacija za pregled izvora izdelka, ki je že v uporabi, je pojasnil Nino Pirtovšek (OriginTail). Aplikacijo je smiselno uporabiti tam kjer velja nezaupanje (domače da/ne, ipd.)

Petra Oseli (Arhea) je udeležencem predstavila analizo trga iz naslova kdo so TOP kupci. Ali sploh vemo kdo so TOP kupci? Ali znamo določiti kriterije za TOP kupce? Se znamo z njimi ukvarjati in jih analizirati? Splošna raziskava je pokazala, da TOP 10% kupcev predstavlja skoraj 40% prodaje.

Podjetji iz Hrvaške (Sana delikatese) in BiH (Zlatna džezva) sta izpostavili pomembnost v iskanju in ustvarjanju pozitivnih zgodb posamezne blagovne znamke. Uspeh pa je vsekakor odvisen od vseh deležnikov v oskrbni verigi ter aktivnosti na terenu, informiranosti potrošnikov, marketinških aktivnosti ter timskega dela.

Digitalno okolje, kako se z njim spopasti, kaj od njega pričakovati ter katere prednosti izkoristiti sta pojasnila Andraž Štalec (Red Orbit) in Simona Koren (Atlantic Grupa). Rdeča nit digitalnega marketinga se skriva v treh korakih: 1. Ciljne skupine (personalizacija), 2. Prisotnost, 3. Informacije ob vsakem trenutku. Brez ustrezne strategije digitalnega marketinga težko dosežemo želeni cilj.

Prihajoči trend prodaje na policah je in bo povezan z zahtevo po zmanjševanju vplivov na okolje, vse preveč je odpadne embalaže je povedal Darko Čavić (HL Display). Ozaveščanje potrošnikov glede slabih vplivov na okolje je dolgotrajen proces vendar nujno potreben! Slikovito so bile prikazane praktične rešitve postavitve blaga na policah (brez embalaže).

Samo sočasno upravljanje tako odnosov s kupci kot odnosov s trgovci in odnosov v svoji ekipi vodi do dolgoročne prodajne uspešnosti.

Kakšne pa so Špica rešitve za prodajo na policah si poglejte na: https://www.spica.si/resitve/prodaja-na-terenu.

SHARE
Dragan Milutinović je na Špici zaposlen kot vodja prodajnih projektov. Odgovoren je za področje digitalizacije Workforce management. Dragan je po izobrazbi magister poslovnih ved. Rad spoznava nove stvari, se uči in je navdušen športnik zaradi česar svoj prosti čas namenja različnim športnim aktivnostim.