SmartButler – pametni hotelski upravljavec nalog

Večina hotelskih hiš poseduje eno od Property Management System rešitev, tako domačega kot tujega porekla. PMS skrbi za ključne procese v vsakodnevni operativi poslovanja. Za manjše, navidez manj pomembne naloge, kot je dodeljevanje nalog osebju, pa rešitev običajno umanjka.

Je hišnik zamenjal baterije v daljinskem upravljalcu v sobi 102? Koliko artiklov je potrebnih za dopolnitev mini bara? Katera soba naj bo prva na vrsti za čiščenje? Kdaj je naslednji redni pregled filtra bazena? Ali je gost zadovoljen s storitvami hotela? Katere aktivnosti je potrebno preložiti v naslednjo izmeno?

Vse to so na prvi pogled manj pomembne naloge, ki pa lahko bistveno vplivajo na celostni izgled hotela, tako v dobrem, kot slabem smislu. Še posebej, kadar se nabere več manjših nalog, ko se gosti menjavajo, ko jih je zaradi praznika ali sezone več ali kadar je zaradi nenadnih bolniških dopustov osebje bolj obremenjeno.

Te izzive rešuje vodja izmene ali manager hotela, ki so zadolženi za ustrezno takojšnje ukrepanje ter tudi dolgoročno poročanje upravi, ki mora zagotoviti rast in določeno število lojalnih gostov.

Smart Butler

SmartButler je programska oprema, ki delegira in spremlja potek opravljanja manjših nalog. Je povezljiv z večino PMS rešitev, ter ga je moč v obliki aplikacije naložiti na pametne telefone.  Smart Butler je sestavljen iz naslednjih modulov:

LogBook modul je zadolžen za upravljanje z nalogami, ki jih sporoča gost. Napake ali zahteve gost sporoča recepciji, ki preko programa dodeljuje naloge osebi, ki mora v določenem časovnem okviru nalogo opraviti in sporočiti, da je z nalogo opravil.

HouseKeeping modul upravlja s statusi sob, dodeljevanjem prioritetne liste pospravljanja osebju in skrbi za sinhronizacijo statusa sob s PMS sistemom.

Mini-Bar modul skrbi za optimalno založenost mini barov kot tudi plačevanja konzumiranih artiklov. Poleg tega zna sugerirati najbolj iskane artikle in zmanjšuje skupni čas porabljen za polnjenje minibarov kot tudi kontrolo in planiranje distribucije artiklov.

PM modul ureja preventivna vzdrževanja osnovnih sredstev znotraj hotela. Vsebuje koledar aktivnosti in zadolžitev ter poročila o opravljenih in neopravljenih aktivnostih skupaj z opozorili in alarmi.

FeedBack modul avtomatsko pošilja in zbira povratne informacije gosta o hotelu in storitvah. Omogoča izdelavo poročila o pomanjkljivostih in izboljšavah.

DutyManager modul omogoča vpogled v dogodke v izmeni vodjem izmen. Zagotavlja nadzor in upravljanje z dogodki kot tudi prestavljanje nerealiziranih nalog v naslednjo izmeno.

PAGM modul proaktivno upravlja s podatki o zadovoljstvu gostov. Omogoča izbor ključnih gostov za anketiranje, zbiranje in obdelavo pridobljenih podatkov ter ustvarjanje poročil.

SmartButler je torej celovita zaledna hotelska rešitev, enostavna za uporabo za vse vrste osebja, omogoča mobilno delo preko pametnega telefona ter stalno komunikacijo in interakcijo med osebjem.

SmartButler pohitri poslovanje, viša kvaliteto storitev, povečuje zadovoljstvo gostov, kot tudi znatno zmanjška stroške na račun optimizacije procesov. V svoje poslovanje so ga vmestile mnoge svetovne hotelske hiše kot so Radisson, Hilton in Starwood, kar pa še ne pomeni, da je namenjen samo velikim. Različica SmartButler Mezzo je prilagojen na potrebe manjših hotelov tako po naboru funkcionalnosti kot cenovni dostopnosti. SmartButler je možno hitro in enostavno instalirati tako na hotelske serverske kapacitete, kot v oblaku.

Za več informacij, se oglasite >>>

SHARE
Miro je že preko 8 let ključen gradnik Špice in je v svojih številnih projektih različnih velikosti pridobil neprecenljivo in raznoliko znanje s področja kontrole pristopa in evidence delovnega časa ter hotelskih sistemov za kontrolo dostopa v sobe. Miro je po izobrazbi univerzitetni diplomirani matematik.