Razporejanje artiklov po lokacijah v skladišču – I. del

Eno najpomembnejših vprašanj v skladišču je, kako fizično razporediti blago. Temu vprašanju se pogosto ne posveča dovolj pozornosti, saj se blago pogosto še vedno skladišči intuitivno ali glede na izkušnje in tradicijo. Vsak skladiščnik ima tako svoj princip zlaganja blaga, na primer glede na njegove izkušnje iz prejšnje zaposlitve. Velik vpliv na razporejanje ima tudi panoga podjetja ter velikost in vrsta artiklov. Tako ugotovimo, da na razporejanje blaga vpliva veliko dejavnikov, kar zna privesti do neoptimalnega izkoriščanja skladiščnega prostora. Tule je nekaj načinov razporejanja skupaj s prednostmi in slabostmi:

  1. Fiksne lokacije

Ta metoda je primerna le za manjša skladišča z manjšim številom zaposlenih. Če pa imamo utečen formalen sistem in logiko zalog, pa jo lahko uporabimo tudi v večjih skladiščih. Ta metoda je najpogostejša, saj sta tako vzpostavitev kot vzdrževanje enostavna. Skladiščnikom gre tak način na roko, saj le oni vedo kje se kaj nahaja in s tem postanejo nezamenljivi. Lastniki in direktorji se s takim načinom pogosto strinjajo, saj jih zavede misel, da je že leta tako in da vse dobro funkcionira. Hkrati pa jih po tihem skrbi, kaj bo, ko se bo kateri od skladiščnikov upokojil ali obolel.

WMS lahko podpre tudi takšno metodo razporejanja, a pogosti pomislek investitorjev ostaja: Ali je smiselno vlagati v programsko opremo, ki vam pove to, kar vaš skladiščnik že zdaj ve? V nekaterih primerih je to metodo moč podpreti tudi z ERP sistemom in s tem odpade strošek za nabavo WMS, saj lahko že na nivoju matičnih podatkov v šifrantu izberemo na kateri lokaciji se nahaja določen artikel. Ta metoda namreč v kombinaciji s fleksibilnim ERP sistemom in ročnim čitalcem, lahko zadovolji potrebe velikega števila skladišč.

Pomanjkljivost takega sistema je predvsem v izkoristku prostora, saj je potrebno rezervirati določeno mesto ali lokacijo za blago, ki ga trenutno morda niti ni na zalogi. Pri dodeljevanju velikosti skladišča je potrebno določiti velikost glede na maksimalno zalogo. Tako vodeno skladišče pa se bo težko širilo in podprlo trend, da se portfelj artiklov povečuje in je pri dodeljevanju prostora treba biti vse bolj fleksibilen in dinamičen.

Dodati je potrebno, da si je v primerih, ko je število vrst artiklov veliko (preko 10.000), težko zapomniti lokacijo brez uporabe WMS sistema ali kakšnega drugega avtomatiziranega načina vodenja skladišča.

2. Po šifri

Ta način skladiščenja je hibrid fiksne metode, ki funkcionira tako, da se blago skladišči v zaporedju, ki ga narekuje šifre artikla (A123 je pred B123) itd. Na ta način blago sledi zaporedju uskladiščenja in komisioniranja.

Ta metoda omogoča enostavno iskanje in dostopanje do artiklov ter enostavno vzpostavitev. Po drugi strani nam ni treba voditi evidence, kar sicer ni priporočljivo praksa. Izziv te metode pa sta nefleksibilnost in slaba prilagodljivost na rast volumna. Enako kot pri fiksni metodi, imamo tudi tu slab izkoristek prostora. Dodajanje novih artiklov zahteva premikanje predhodnih, kar prinaša nenehno menjavanje pozicij artiklov. Ta način je pri skladiščnikih precej nepriljubljen.

3. Po skupinah artiklov

Grupiranje glede na skupine materialov je zelo intuitivno in enostavno, saj so artikli postavljeni z logičnim zaporedjem, zaradi česar je povečana učinkovitost komisioniranja ter fleksibilnost. Vendar pa, čeprav je iskanje in komisioniranje ustrezne skupine hitro, se pogosto dogajajo napake zaradi jemanja napačnega artikla iz iste skupine. Potrebno je znatno znanje o artiklih, da jih zanesljivo najdemo in velika natančnost, da se po pomoti ne vzame podoben artikel. Izkoristek prostora je boljši glede na standardno fiksno metodo, a še vedno ni optimalen. Dodati pa je še potrebno, da je včasih težko klasificirati nekatere artikle (na primer, če spadajo v več skupin).

En od načinov, kako premagati prepreke te metode je, da se ločijo artikli, pri katerih pogosto prihaja do zamenjav.

Več o tem, kako učinkoviti WMS sistemi dodeljujejo lokacije blagu v skladišču in nadzirajo porabo lokacij in skladiščnega prostora, najdete na naših spletnih straneh >>>

Več o mojih vsebinah na: https://www.logiko.hr/

SHARE
Antonio is a founder of Logiko Consulting and an expert in Supply Chain Management. Since 2007 he has been working with entrepreneurs and executives and implemented a number of successful projects (Ireland, Croatia, Slovenia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina). He is a certified consultant/trainer in Supply Chain Management (logistics, manufacturing and procurement). Beside writing books (latest: „Six Step Inventory Optimization”), Antonio is also an expert in software design, one of his achievements is StockOptimizer™.Find out more at https://www.logiko.hr