Nova verzija rešitve za popis osnovnih sredstev Frontman Find 1.3

Špicin razvoj je za uporabnike pripravil novo verzijo sistema za popis osnovnih sredstev Frontman Find 1.3. Kakšne pa so v njej novosti?

Fotografije osnovnih sredstev

Odslej je možno osnovna sredstva v sistemu opremiti tudi s fotografijami. Fotografije se zajema preko mobilne aplikacije in se jih potem lahko pregleduje v administratorskem vmesniku. Glavna prednost te funkcionalnosti je, da npr. ob predlogu za odpis, komisija zajame še sliko sredstva, da se potem računovodstvo lažje odloči ali je sredstvo dejansko primerno za odpis ali ne.

Popis osnovnega sredstva preko spletne aplikacije

Za osnovna sredstva, ki jih ni mogoče ali pa jih podjetje ne želi popisati na terenu (mobilni telefoni, avtomobili, projektorji pod stropom, antene…), je mogoče popisati preko spletne aplikacije na osebnem računalniku brez uporabe prenosnega čitalca.

Pregled zgodovine 

Omogočen je pregled zgodovine popisa osnovnega sredstva znotraj vseh inventur, kar pohitri iskanje zgodovinskih podatkov za neko osnovno sredstvo in olajša odločanje, katerega osnovnega sredstva ni več smiselno vzdrževati in je potrebno nabaviti novo. Pregled je omogočen v spletni aplikaciji.

Brisanje starih inventur

Mogoče je brisati stare inventure iz spiska vseh inventur. S tem si zmanjšamo količino podatkov in nepotrebnih vrstic v meniju, če smo seveda prepričani, da podatkov iz starih inventur zanesljivo več ne bomo potrebovali.

Dodatna filtriranja

Dodana je možnost filtriranja osnovnih sredstev po novih kriterijih:

  • spremenjena lokacija osnovnega sredstva,
  • spremenjeno stroškovno mesto,
  • spremenjena zadolžena oseba,
  • osnovno sredstvo s slikami.

FM Find 1.30

 

Dodana podpora terminalu TC8000

Frontman Find 1.30 je možno uporabljati tudi na Zebrinem terminalu TC8000. To je še posebej uporabno za tiste naše stranke, ki te terminale uporabljajo pri svojem skladiščnem, proizvodnem ali drugih delih, saj bodo lahko odslej terminal uporabile tudi za popis osnovnih sredstev in se na ta način izognile strošku nabave terminala posebej za popis osnovnih sredstev.

Za konec le še omenimo, da verzija prinaša še mnoge optimizacije, ki jih uporabnik ne vidi, kot je optimizacija logike sinhronizacije mobilnih terminalov in drugi procesi v ozadju.

Več informacij o Špicini rešitvi za popis osnovnih sredstev ali podpori, najdete na naših spletnih straneh >>>

SHARE
Marija Jakopin is a presales consultant. Her field of work is about optimizing HRM processes and RFID tracking. She has an Applicative Mathematics Faculty degree, which enables her to understand the needs of the market from the IT point of view. In her free time she likes to explore tunnels.