Našpičite trgovine z internetom stvari

Okolje, v katerem so se znašli trgovci, postaja čedalje kompleksnejše in bolj zahtevno. Začne se z upravljanjem oskrbne verige in skrbjo za nakupno izkušnjo kupca ter vzdrževanjem zanesljivega nadzora zaloge. Pri vsem skupaj jih omejujejo stroški, logistični izzivi, neučinkovito delovanje …

Najpomembnejši izziv za trgovce so spremembe nakupovalnih navad kupcev, ki prevzemajo nadzor nad nakupno izkušnjo.

Trgovci so od nekdaj poskrbeli za sodobno izkušnjo kupca na vseh področjih, zato imajo tudi v trenutnih izzivih priložnost, da stopijo še stopnico višje. Cilj je zagotoviti brezhibno in konsistentno nakupno izkušnjo preko vseh kanalov, od mobilnika do fizičnih trgovin. Da lahko poenostavijo kompleksnost postopkov in se usmerijo h ključnemu napredku zaposlenih, potrebujejo trgovci dober vpogled v interne operacije. Z integracijo podpornih tehnologij na področjih upravljanja sredstev, mobilnosti, storitev v oblaku in velikih količin podatkov pridobimo vpogled vse od sledenja blaga do učinkovitosti zaposlenih.

Za trgovce, ki si želijo imeti nemoteno povezano spletno in fizično trgovino, je izjemnega pomena zmožnost zbiranja podatkov na vseh segmentih. Z združevanjem podatkov in tehnologije, kot npr. na mobilnih POS terminalih, so trgovci en korak bližje personalizirani nakupni izkušnji. Še več, kadar so tehnologije ustrezno integrirane, imajo trgovci možnost povezati vse naprave in unovčiti koristi pridobljenih podatkov.

Nove tehnologije in internet stvari prinašajo vzvode, ki omogočajo trgovcem bolj premišljene odločitve. S ključnimi tehnologijami ob pravem trenutku lahko poslovodje in zaposleni izkoristijo internet stvari in izredno veliko pridobijo s tremi ključnimi usmeritvami.

1. AGILNOST

mobilnik3Zajem, analiza in izmenjava podatkov znotraj organizacije omogoča trgovcem predvidevanje obnašanja kupcev, kar prinaša bolj informirane odločitve. Vpogled v trenutne trende omogoča bolj intenzivne operacije, kar v zameno prinaša bolj polno košarico. Nadzor nad oskrbno verigo in stanjem zalog omogoča bolj optimizirane procese in transakcije v realnem času, kar izboljšuje učinkovitost in zmanjšuje operativne stroške.

Rešitve, kot je Wi-Fi za stranke, so prav tako močno orodje, saj koristijo za zajem podatkov ciljnih strank v realnem času. S tem pridobijo trgovci dragocene informacije o vedenju vsakega kupca, nakupovalne navade in obiskanosti lokacij trgovin. Zmožnost zagotavljanja bogatih podatkov z analitiko pomaga graditi lojalnost s personalizirano izkušnjo.

2. NAKUPNA IZKUŠNJA

Glede na letno raziskavo podjetja Zebra Technologies 61 % kupcev verjame, da ima več informacij o produktih, ki jih zanimajo, kot pa jih imajo zaposleni. 73 % kupcev bi pri nakupu raje uporabilo pametni telefon kot pa se pogovorilo s svetovalcem v trgovini. Kljub tem negativnim odzivom pa je vseeno

58 % kupcev izpostavilo, da bi svetovalec z uporabo mobilnih naprav izboljšal njihovo nakupno izkušnjo.

Za uresničitev brezhibne izkušnje, ki jo pričakujejo današnji kupci, morajo trgovci zagotoviti oskrbni verigi vpogled, natančnost, nadzor in prilagodljivost. Da bi zadržali kupce, ki se radi vračajo, je pomembno, da jim zagotavljamo izkušnjo, ki je ne morejo dobiti nikjer drugje. Preko zagotavljanja pravih izdelkov ob pravem času in pošiljanja personaliziranih ponudb, imajo trgovci priložnost izboljšati izvedbo in postaviti nov standard ponudbe storitev. Trgovci se potegujejo za iste kupce kot konkurenca, zato je izrednega pomena zagotavljanje odlične in konsistentne izkušnje, ki zajema njihovo ozaveščenost in si zasluži pozornost.

internet stvari 2S prihodom mobilnih in oblačnih tehnologij (mobilne aplikacije, Wi-Fi, storitve v oblaku ipd.) imajo kupci še širši dostop do informacij, ki si jih želijo. Iz tega in še drugih razlogov morajo trgovci izkoristiti rešitve na področju interneta stvari, ki prinašajo bogate informirane odločitve. Z rešitvami zmanjševanja čakalnih vrst in tiskanja računov do programov zvestobe povezanih na centralno oblačno platformo, imajo trgovci ogromno priložnosti izboljšanja izkušnje za kupce.

3. UČINKOVITOST

S sodelovanjem zaposlnih v realnem času po celotni oskrbni verigi lahko delamo čudeže pri upravljanju zalog. Ko govorimo o stanju zalog, ohranja večina trgovcev presežek, da bi se izognili zamujenim naročilom. Brez povpraševanja po nakopičenih izdelkih pa so denarna sredstva porabljena na skladiščenju nepotrebnih zalog. Z uporabo mobilnih naprav zasnovanih za zajem in izmenjavo podatkov, lahko trgovske verige ohranjajo boljšo sledljivost trenutnih zalog in izpolnijo naročilo kjerkoli in kadarkoli – trgovina do trgovine, distribucijski center do trgovine, trgovina do vrat kupca … Z mobilnimi napravami, RFID značkami, info kioski in WLAN omrežji je trgovska industrija naredila velik napredek na področju upravljanja oskrbne verige. SB1_2

Predstavljajte si sposobnost sprejemati učinkovite odločitve na podlagi informacij pridobljenih v realnem času.

Osvojiti je potrebno srca  kupcev in se prilagoditi njihovemu načinu nakupovanja. Napredek v mobilnih tehnologijah in internetu stvari je vsakodnevno prisoten v trgovskih organizacijah. Sledenje tem trendom preko integracije sodobnih rešitev omogoča določitev potreb trgovin in oskrbne verige v realnem času, kar pomaga zgraditi strategijo prehoda na višjo raven storitev in nakupne izkušnje.

V Špici nas je revolucija interneta stvari prepričala. Če želite ostati v toku z revolucijo, se nam oglasite.

SHARE
Karel Stanovnik is responsible for the time and attendance solutions at Spica. In his work, he combines expertise and business benefits for companies. He is passionate about optimizing business processes and their effectiveness. Karel is recognized for his excellent customer service, a constant search for improvements and a sharp sense of putting breakthrough technologies into the everyday business of companies.