Kaj je bolje: najem ali nakup?

Da bi se lažje odločili, ali je za vas bolj ustrezen najem ali nakup, bomo v tem tekstu podali razlike med najemom in nakupom na primeru sistema za rešitev za popis osnovnih sredstev. To področje je za najeme še posebej aktualno, ker popis praviloma delamo samo enkrat letno.

Najem

Pri najemu prenosnih terminalov mora uporabnik opremo za čas popisa najeti pri lastniku opreme. Ponudnik opreme za najem ima navadno omejeno količino opreme, ki jo daje v najem in mora to opremo primerno časovno razporediti med več uporabniki. Uporabniki se morajo zato časovno prilagoditi ponudbi opreme in jo pravočasno rezervirati. Potrebno je tudi upoštevati še to, da je oprema za najem skoraj vedno že rabljena. Situacija je podobna kot pri rent-a-car najemu avtomobila.

Lastnik opreme mora seveda poskrbeti, da je ta primerno nastavljena in da so čitalci pripravljeni za uporabo. Uporabnik pa mora poskrbeti za svojo pripravo na popis ter pri tem upoštevati nekaj dni rezerve za pripravo in zaključek popisa.

Uporabniki se odločajo za najem, če:

 1. Imajo manj kot 1000 osnovnih sredstev
 2. Popis osnovnih sredstev ni zamuden postopek in
 3. Ne predstavlja bistvenih ovir ob rednem delu
 4. Se terminsko lahko prilagodimo razpoložljivosti opreme za najem

Popis

 

Nakup

Ponudnik rešitve za popis osnovnih sredstev mora imeti seveda veliko izkušenj pri popisu s črtnimi kodami. Tudi izbrana rešitev mora poskrbeti, da imate osnovna sredstva vedno pod kontrolo in mora biti sposobna podpreti tudi nakupe novih osnovnih sredstev preko leta. Nakup namesto najema sistema za popis je pametno podpreti, ko osnovna sredstva predstavljajo velik delež osnovnega kapitala. S kupljeno rešitvijo bo namreč potrebno izvesti kar nekaj popisov, saj je življenjska doba sistemov lahko tudi več kot 10 let.

Za nakup se odločamo kadar:

 1. Popis predstavlja velik časovni in organizacijski zalogaj
 2. Uporabljamo ročne terminale tudi na drugih področjih, na primer za inventure v skladišču
 3. Imamo osnovna sredstva razpršena na več lokacijah
 4. Se terminsko ne moremo prilagoditi razpoložljivosti opreme za najem

 

Rešitev za popis s črtno kodo

Na kaj pa moramo biti v splošnem pozorni, ko se odločamo za popis s črtno kodo:

 1. Sredstva morajo biti še pred začetkom popisa označena z nalepkami s črtno kodo, ki mora biti čitljiva in v skladu s standardi
 2. Omogočena mora biti povezava z računovodskim programom
 3. Priprava čitalcev mora biti enostavna
 4. Aplikacija na čitalcih mora biti funkcionalno bogata in enostavna za uporabo
 5. Imeti morate možnost pomoči in svetovanja pri pripravi na popis in pri sami izvedbi.

Če boste v dilemi pri odločanju o najemu ali nakupu, se mi vsekakor oglasite.

SHARE
Karel Stanovnik is responsible for the time and attendance solutions at Spica. In his work, he combines expertise and business benefits for companies. He is passionate about optimizing business processes and their effectiveness. Karel is recognized for his excellent customer service, a constant search for improvements and a sharp sense of putting breakthrough technologies into the everyday business of companies.